Valtaosa Helsingin ilman pienhiukkasista peräisin puun pienpoltosta tai ilmakehään vapautuneista hiilivedyistä

Paikallisen ja alueellisen puunpolton on osoitettu olevan suurin pienhiukkasten sisältämän orgaanisen hiilen lähde Helsingissä talvisin. Ilmatieteen laitoksen tutkijan Sanna Saarikosken väitös tuo uutta tietoa ulkoilman pienhiukkasten lähteistä sekä niiden kemiallisesta koostumuksesta. Saarikoski väittelee aiheesta 14. marraskuuta.

Sanna Saarikosken väitöskirja tarkastelee ilmakehän hiukkasten kemiallisia ominaisuuksia ja lähteitä erilaisissa ympäristöissä. Hiukkasmittauksia tehtiin yhdeksällä eurooppalaisella mittausasemalla kuudessa eri maassa. Hiukkasmassaa ja kemiallista koostumusta tutkittiin paitsi laboratoriossa, myös käyttämällä online-laitteita, joissa myös hiukkasten analyysi tapahtui mittauspaikalla. Väitöskirjaa varten kehitettiin myös uusia tutkimus- ja analyysimenetelmiä.

Pienhiukkasten kemialliseen koostumukseen vaikuttivat mittauspaikka, vuorokaudenaika sekä tutkittu hiukkaskoko. Helsingissä valtaosa pienhiukkasten massasta muodostuu orgaanisista yhdisteistä. Hiukkasten koostumus muuttui selvästi, kun Helsinkiin kulkeutui savua Venäjän metsäpaloista vuonna 2006. Tällöin orgaanisten hiiliyhdisteiden osuus nousi 65 prosenttiin hiukkasten massasta. Kreetalla puolestaan voimakkaat eteläiset ilmavirtaukset toivat mukanaan Saharan hiekkamyrskyjen mineraalihiukkasia, jotka muuttivat myös pienhiukkasten kemiallista koostumusta.

Mittaukset osoittivat paikallisen ja alueellisen puunpolton olevan varmuudella suurin pienhiukkasten orgaanisen hiilen lähde Helsingissä talvella. Muulloin hiukkaset muodostuivat pääasiassa vasta ilmakehässä kaasumaisista hiilivety-yhdisteistä tai olivat liikenteen suoria hiukkaspäästöjä. Tutkimuksessa ei voitu selvittää, mikä osa näistä oli lähtöisin ihmistoiminnasta, sillä pohjoisella metsävyöhykkeellä myös luonnosta vapautuu kasvukautena runsaasti hiilivetyjä ilmakehään. Tähän kysymykseen saadaan kuitenkin vastaus lähiaikoina tehtävissä mittauksissa, joissa käytetään aiempaa tarkempia laitteita selvittämään hiukkasten kemiallista koostumusta. Biomassan polton merkittävä osuus pienhiukkasten orgaanisen hiilen lähteenä havaittiin myös Keski-Euroopassa tehdyissä mittauksissa.

Sanna Saarikoski on syntynyt vuonna 1976 Vantaalla. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1995 Hämeenkylän lukiosta. Sanna Saarikoski väittelee 14.11. klo 12 Helsingin yliopiston kemian laitoksen auditoriossa A129 osoitteessa A.I. Virtasen aukio 1. Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Marianne Glasius Aarhusin yliopistosta Tanskasta. Väitöksen suomenkielinen otsikko on ”Ilmakehän hiukkasten kemiallinen massasulkeuma ja lähdekohtainen koostumus”.

Lisätietoja: tutkija Sanna Saarikoski, puh. (09) 1929 5508

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.