INFOR CONSULTING AVAA EU-YHTEYKSIÄ

Infor Consulting Oy on perustanut EU-konsultointiin erikoistuneen yksikön Brysseliin. Edunvalvonta on suunnattu ensisijaisesti suomalaisille yrityksille ja yhteisöille. Edunvalvonnassa ei enää ole joko kansallisia tai EU-asioita. Poliittisen päätöksenteon raja-aidat ovat kaatuneet Euroopassa. Siksi Euroopan unionissa on osattava toimia aiempaa aktiivisemmin jo asioiden valmisteluvaiheessa. Euroopan unionin päätöksenteon seuranta edellyttää erityisosaamista ja Bryssel-kontakteja. Infor Consultingin toiminta Brysselissä painottuu komission, neuvoston ja parlamentin toiminnan seuraamiseen. EU-tasolla yhteysverkkojen rakentaminenkaan ei onnistu kuin paikan päällä. Yhdyshenkilö Brysselissä helpottaa myös merkittävästi tapaamisten ja tilaisuuksien järjestämisiä. Infor Consultingin pysyvänä edustajana Brysselissä toimii asiantuntijakonsultti Petri Lahesmaa. Hän on työskennellyt jo viisi vuotta Brysselissä. Suurimman osan ajasta hän on avustanut europarlamentaarikkoja. Infor Consulting Oy on täyden palvelun viestintätoimisto, joka on erikoistunut tutkimukseen, vaikuttamiseen ja talousviestintään. Helsingin toimistossa työskentelee yhdeksän henkilöä. Infor Consulting kuuluu TAT-ryhmään. Lisätietoja: Arto Heinonen toimitusjohtaja 040 551 7331

Yrityksestä

Viestintätoimisto Infor Oy kehittää ja tuottaa viestinnän tutkimus-, suunnittelu-, konsultointi- ja rekrytointipalveluja. Erikoisalaamme ovat viestintästrategiat ja -suunnitelmat, yhteisö- ja työantajakuvan kehittäminen, media- ja sidosryhmäsuhteet, työyhteisön sisäinen viestintä, muutos- ja kriisiviestintä, nuorisoviestintä sekä EU-viestintä.

Liitteet & linkit