• news.cision.com/
 • Injeq Oy/
 • Lääketieteellisen teknologian kasvuyhtiö Injeq Oy suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

Lääketieteellisen teknologian kasvuyhtiö Injeq Oy suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

Report this content

Injeq Oy
Lehdistötiedote 21.2.2022 klo 8.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Injeq Oy (”Injeq”, ”Yhtiö”), suomalainen lääketieteellisen teknologian kasvuyhtiö, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja listautumista (”Listautuminen”) Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) vuoden 2022 aikana. Suunnitellussa Listautumisannissa kerättävät varat on tarkoitus käyttää Yhtiön kaupallistamis- ja kasvustrategian toteuttamiseen. Suunniteltu Listautumisanti koostuisi yksinomaan Yhtiön uusista liikkeeseen laskemista osakkeista. Kukaan Injeqin nykyisistä omistajista ei myy osakkeitaan Listautumisannin yhteydessä.

Injeq – innovatiivinen, lääketieteellinen teknologiayhtiö

Injeq on kaupallisen laajentumisen alkuvaiheessa oleva lääketieteellinen teknologiayhtiö, jonka missiona on tuottaa älykkäitä lääketieteellisiä ratkaisuja vaativiin potilaspistoihin. Yhtiö on saanut ensimmäiselle tuotteelleen, IQ-Tip®-älyneulalle, EU:n ilmoitetun laitoksen (TÜV SÜD Product Service GmbH) hyväksynnän (CE-merkki) joulukuussa 2021. MDR:n mukaisen CE-merkinnän myötä Yhtiön IQ-Tip®-älyneulan markkinointi ja myynti on aloitettu Euroopassa. Yhtiö on jo sopinut myyntikanavista jakelijoiden kautta Suomeen, Saksaan, Skandinaviaan, Italiaan, Itävaltaan, Ranskaan, Sloveniaan ja Sveitsiin, minkä lisäksi Yhtiöllä on meneillään neuvotteluita useissa muissa Euroopan maissa, muun muassa Espanjassa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja Puolassa.

Injeqin kasvustrategian ytimessä on ensivaiheessa Euroopan markkina, minkä lisäksi Yhtiö aikoo laajentua tulevaisuudessa uusille sovellusalueille ja globaaleille markkinoille, kuten Yhdysvaltoihin sekä valikoituihin Aasian maihin.

Lumbaalipunktioiden eli lannepistojen vallitseva käytäntö on yli 100 vuotta vanha ja perustuu lähes pelkästään toimenpidettä suorittavan lääkärin sormituntumaan, minkä takia riski piston epäonnistumiselle on verrattain suuri. IQ-Tip®-älyneula mahdollistaa vaativien potilaspistojen tekemisen turvallisesti. Lääkäreiden aloitteesta kehitetty IQ-Tip®-älyneula helpottaa lääkäreiden työtä pyrkien samalla parantamaan potilasturvallisuutta ja hoidon vaikuttavuutta. IQ-Tip®-älyneula soveltuu lumbaalipunktioihin vastasyntyneistä ikääntyneisiin, mukaan lukien leukemiaa sairastavien lasten selkäydinkanavaan tehtävät hoitopunktiot. IQ-Tip®-älyneula on pitkän tuotekehitystyön ja usean kliinisen potilastutkimuksen tulos. Injeqin teknologia on skaalautuva ja laajennettavissa myös muihin potilaspistoja vaativiin sovelluksiin.

Vuonna 2010 perustettu Injeq toimii Tampereella ja työllistää lähes 20 henkilöä. Injeqin taustalla on kokenut lääketieteellinen ja lääketieteen tekniikan asiantuntijatiimi sekä laaja tieteellinen tutkimustyö. Yhtiön toimitusjohtajaksi on 14.2.2022 alkaen nimitetty TkT Timo Hänninen.

Injeqin hallituksen puheenjohtaja Tommi Rasila kommentoi:

Vaativat potilaspistot lisääntyvät maailmalla ja markkinoilla on aito tarve parantaa potilasturvallisuutta ja helpottaa lääkäreiden työtä1. Visiomme älyneulasta on edennyt valmiiksi tuotteeksi ja olemme CE-merkin myötä siirtyneet kaupalliseen toimintaan.

IQ-Tip®-älyneula on uusi tapa tehdä vaativat potilaspistot helpommin ja turvallisesti, ja sitä käytetään ensivaiheessa vaativissa lumbaalipunktioissa syöpäosastoilla lasten leukemian hoidossa sekä vastasyntyneiden teho-osastoilla. Tuotteessamme hyödynnetään patentoitua teknologiaa, eikä ominaisuuksiltaan vastaavaa tuotetta ole tietojemme mukaan markkinoilla. Kehittämämme teknologia on skaalautuva ja laajennettavissa muihin vastaaviin vaativiin sovelluksiin, kuten esimerkiksi useisiin potilaspisto- sekä biopsiasovelluksiin, mikä tarjoaa Yhtiöllemme huomattavan tulevaisuuden kasvupotentiaalin.

Suunnitellun Listautumisannin tavoitteena on vauhdittaa kaupallistamisvaihettamme ja laajentumistamme uusille markkinoille Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä tukea uusien tuoteversioiden kehitystyötä ja tuotannon skaalaamista.

Strategia, kohdemarkkinat ja liiketoiminta

Injeqillä on selkeä kasvustrategia, joka perustuu kolmeen toisiaan tukevaan ja ajallisesti osittain päällekkäiseen vaiheeseen:

 1. Skaalautuminen nykyisellä tuotteella Euroopassa
 2. Laajentuminen Euroopan ulkopuolisille markkinoille
 3. Uusien tuotteiden kehittäminen uusille sovellusalueille

Yhtiön ensimmäinen kohdemarkkina on Eurooppa ja lumbaalipunktiot alkaen leukemialapsille tehtävistä lumbaalipunktioista. Yhtiö arvioi markkinapotentiaalin eurooppalaisissa lastensairaaloissa pelkästään ALL-leukemiatapauksien kohdalla olevan noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtiön myyntistrategiana on kattaa kunkin lastensairaalan vaativien lumbaalipunktioiden kokonaistarve kohtuullisen siirtymäajan puitteissa, jolloin toimintatavat pysyvät mahdollisimman yhtenäisinä.

Markkinaa on tavoitteena laajentaa sekä maantieteellisesti että uusille sovellusalueille tuotetta kehitettäessä uusiin mahdollisiin sovelluksiin, kuten esimerkiksi syöpälääkkeiden injektiot, sisäelinten syöpänäytteenotot, selkäydinnestetilan varjoainetutkimus, lumbaalipunktiot Alzheimerin taudin ja MS-taudin diagnosoinnissa, nivelpistot, spinaalianestesia tai verisuonipistot.

IQ-Tip® on nykyaikainen spinaalineula ja Yhtiön johdon käsityksen mukaan täysin vastaavaa tuotetta ei vielä ole markkinoilla. Erityisneuloissa spinaalineulojen tuotesegmentin, maailmanlaajuisen perinteisten neulojen kokonaismarkkinan, on arvioitu olevan noin 360 miljoonaa dollaria vuonna 2020, ja sen arvioidaan kasvavan 565,6 miljoonaan dollariin vuoteen 2027 mennessä. Segmentin suurin alueellinen markkina on Yhdysvallat, jonka osuus maailmanlaajuisesta myynnistä oli vuonna 2020 arviolta 33 %. Euroopan markkinoiden on arvioitu olevan noin 30 % spinaalineulojen kokonaismarkkinoista, ja saavuttavan 163 miljoonan dollarin koon vuoteen 2027 mennessä. (Global Industry Analysts, Sep 2021)

Huomioitaessa sovelluskohteet, joissa Injeqin IQ-Tip®-älyneulan teknologiaa voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää, kasvaa kohdemarkkinoiden koko selvästi. Aspiraatio- ja biopsianeulojen sekä luokittelemattomien erityisneulojen maailmanlaajuinen markkina on tällä hetkellä yhteensä 1,3 miljardia dollaria ja sen arvioidaan kasvavan kahteen miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä. (Global Industry Analysts, Sep 2021)

Injeqin olemassa olevan tuotesovelluksen liikevaihto muodostuu kertalaskutteisesta IQ-Tip®-analysaattorista sekä Yhtiölle jatkuvaa kassavirtaa tuottavista kertakäyttöisistä IQ-Tip®-spinaalineuloista ja IQ-Tip®-kaapeleista.

Tuotteiden myynti on vasta aloitettu, eikä Yhtiöllä ole ollut 30.6.2021 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta tuotemyynnistä liikevaihtoa. Injeqin liikevaihtotavoite vuodelle 2022 on 0,4–0,8 miljoonaa euroa. Yhtiö panostaa kasvuun ja tavoittelee positiivista kassavirtaa keskipitkällä aikavälillä.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Injeqin tavoitteena on omistajastrategiansa mukaisesti olla menestyksekäs suomalainen terveysteknologiayhtiö.

 • Kuluvan vuosikymmenen lopussa Yhtiö on teknologiajohtaja älykkäissä pistoissa, pohjautuen laajaan teknologiseen ja kliiniseen osaamiseen yhdistettynä ainutlaatuisiin, suojattuihin teknisiin ratkaisuihin.
 • Yhtiön liikevaihto on vuosikymmenen lopussa 60–100 miljoonaa euroa ja se tekee erittäin kannattavaa liiketoimintaa luoden arvoa omistajilleen.
 • Yhtiön keräämää tietoa hyödynnetään niin potilasturvallisuuden parantamiseen kuin uusien sovellusalueiden kehittämiseen.
 • IQ-Tip-tuoteperhe on laajentunut lumbaalipunktioista useille eri sovellusalueille, markkina-alue kattaa kaikki maailman päämarkkinat ja tuotteita voidaan valmistaa myös lisenssivalmistajien tuotantolaitoksissa.

Injeqin keskeiset vahvuudet

 • CE-sertifioitu tuote, joka on tuotu markkinoille
 • Ratkaisu vallitsevaan ongelmaan
 • Selkeä kasvustrategia
 • Skaalautuva liiketoimintamalli
 • Osaava ja kokenut henkilöstö

Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteet

Suunnitellun Listautumisannin tavoitteena on ensisijaisesti kerätä pääomaa Yhtiön kaupallistamis- ja kasvustrategian toteuttamiseen. Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannilla hankittavat varat:

 • Laajentumisen aloittamiseen EU:n ulkopuolisille markkinoille
 • Tuotannon skaalaamiseen
 • IQ-Tip®-älyneulan kaupallistamisen vauhdittamiseen ja jakeluverkoston laajentamiseen EU:ssa
 • IQ-Tip®-älyneulan uusien tuoteversioiden kehittämiseen, IQ-Tip®-älyneulan muiden sovellusmahdollisuuksien regulaatiovaatimusten määrittelyyn ja niihin liittyvän tuotekehityksen käynnistämiseen
 • Tuleviin tuotteisiin ja sovelluksiin sekä maantieteelliseen laajentumiseen tarvittavien kliinisten tutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen

Lisäksi suunnitellun Listautumisen tavoitteena on lisätä Yhtiön tunnettavuutta, laajentaa Yhtiön omistuspohjaa sekä mahdollisesti hyödyntää pääomamarkkinoita tulevaisuudessa kasvun rahoittamiseen.

Neuvonantajat

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä Yhtiön Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Sisu Partners Oy, oikeudellisena neuvonantajana Smartius Oy ja viestinnällisenä neuvonantajana IR Partners Oy.

Tiedotustilaisuus medialle

Injeq järjestää virtuaalisen tiedotustilaisuuden medialle tänään 21.2.2022 klo 10.00 alkaen. Kutsu tilaisuuteen on lähtenyt medialle Nasdaq Helsingin kautta.

Lisätietoja:

Injeq Oy
Tommi Rasila, TkT
Hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 750 8158
tommi.rasila@injeq.com

Injeq lyhyesti

Injeq Oy on suomalainen innovatiivisen lääketieteellisen teknologian kasvuyhtiö, jonka missiona on tuottaa teknisesti älykkäitä ratkaisuja lääketieteellisesti vaativiin potilaspistoihin. Lääkäreiden toiveesta kehitetty IQ-Tip®-älyneula helpottaa lääkäreiden työtä tavoitteena potilasturvallisuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantaminen.

IQ-Tip®-älyneula on nykyaikainen tapa tehdä vaativat potilaspistot turvallisesti. Ensimmäisenä vaiheena ovat lumbaalipunktiot eli kliiniset toimenpiteet, joissa selkäydinnesteestä otetaan näyte tai selkäydinkanavaan annostellaan lääkeainetta. Tuotteen kliininen suorituskyky ja turvallisuus lumbaalipunktioissa on arvioitu kolmessa kliinisessä tutkimuksessa suomalaisissa yliopistosairaaloissa. Älyneula soveltuu lumbaalipunktioihin vastasyntyneistä ikääntyneisiin, yhtenä keskeisimpänä käyttötarkoituksena leukemialasten hoitopistot.

Vuonna 2010 perustettu Injeq toimii Tampereella ja työllistää tällä hetkellä 19 henkilöä. Injeqin taustalla on kokenut lääketieteellinen asiantuntijatiimi ja laaja tieteellinen tutkimustyö.

www.injeq.com/fi

TÄRKEÄÄ TIETOA
Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta niiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Injeq ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä Listautumisantia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai Listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

1Pharma Intelligence -raportti, helmikuu 2021