Mobiilitekniikka voi säästää satoja tuhansia kuljetus- ja logistiikkayrityksille

Vanson Bourne -tutkimusyrityksen Intermecin toimeksiannosta tekemän uuden tutkimuksen mukaan kuljetus- ja logistiikkayritykset voivat säästää vuodessa yli 300 000 euroa automatisoimalla toimintojaan ja käyttämällä työvirtojensa hallinnassa mobiilitekniikkaa. Monilta yrityksiltä nämä potentiaaliset säästöt jäävät kuitenkin hyödyntämättä.

Tutkimuksen mukaan yli kolmannes yrityksistä (39 %) ei ole uudistanut logistiikkaprosessejaan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Niistä lähes kolme neljännestä (72 %) ei ole arvioinut nykyisiä työmenetelmiään vähintään kahteen vuoteen. Samalla tutkimus osoittaa, että yritykset voisivat säästää yli 300 000 euroa¹.

Kuljetus- ja logistiikkapäälliköt, joiden asiakkaat odottavat saavansa toimituksen jo samana päivänä², pitävät operatiivista tehokkuutta toimintansa kaikkein tärkeimpänä parannusalueena tänä vuonna³. 44 % yrityksistä on sitä mieltä, että prosessien uudistaminen olisi tehokkain keino parantaa toimintaa.

Toiminnan parantamiseksi on tärkeää lisätä mobiilien asemointipalvelujen käyttöä. Kuljetus- ja logistiikkapäälliköt uskovat, että näin voitaisiin saavuttaa yli 210 000 euron säästöt tulevien kahdentoista kuukauden aikana. Siitä huolimatta lähes neljännes (23 %) haastatelluista yrityksistä ei ole vielä aloittanut asemointitekniikan käyttöä. Tutkimuksen mukaan kustannukset ja tarpeen puute ovat tärkeimpiä esteitä uuden tekniikan tuomien etujen hyödyntämiselle.

–   Mobiilitekniikan hyödyntämisen lähetysten noutamisessa ja toimittamisessa on jo kauan katsottu lisäävän toiminnan tehokkuutta ja vähentävän kustannuksia. Tutkimuksen tulokset vahvistavat tätä käsitystä, toteaa Intermecin kuljetus- ja logistiikka-alan Industry Marketing Director Jeff Sibio. Prosessimuutokset ovat pitkällä aikavälillä välttämättömiä.

Prosessien automatisointi

•   Haastatellut johtajat ovat sitä mieltä, että laajakaistaratkaisut, kuten 4G ja LTE, antavat investoinneille parhaan tuoton (60 %). Seuraavaksi tulevat integroitu ajoneuvotelematiikka (44 %) ja RFID (38 %).

•   Monet yrityksistä eivät kuitenkaan edelleenkään ole alkaneet käyttää uutta tekniikkaa. Niistä, jotka eivät ole automatisoineet työmenetelmiään, lähes 40 % ilmoittaa syyksi sen, ettei tähän ole ollut toiminnassa tarvetta, ja 33 % mainitsee kustannussyyt.

•   Tutkimuksen mukaan 60 % yrityksistä käyttää edelleen paperipohjaisia järjestelmiä lähetysten noudossa ja toimituksissa, ja 9 % aikoo jopa lisätä paperin käyttöä vuoden 2013 aikana.

Vaatimuksena parempi tarkkuus

•   Kun haastateltuja pyydettiin laittamaan asiakkaiden vaatimukset tärkeysjärjestykseen, 77 % johtajista piti palvelutasoa kaikkein tärkeimpänä.

•   Lähes neljännes (24 %) yrityksistä oli sitä mieltä, että ennen kaikkea back office -järjestelmästä noudettavien tietojen saatavuutta on tarvetta parantaa. Tärkeitä seikkoja olivat myös tietojen parempi erittely (23 %) sekä tarkkuuden parantaminen (22 %).

–   Tutkimuksen mukaan uuden tekniikan käyttöönotto ei pelkästään säästä kustannuksia, vaan se on välttämätöntä, jotta pystytään palvelemaan asiakkaita heitä tyydyttävällä tavalla, Jeff Sibio toteaa. Tutkimus vahvisti myös sen, että monet kuljetusliikkeet saavat koko ajan uusia vaatimuksia loppuasiakkaiden uusilta päätöksentekijöiltä.

–   On otettava huomioon monia eri seikkoja, mutta käymällä prosessinsa perusteellisesti läpi yritykset voivat nopeasti löytää ratkaisuja, joiden avulla toiminta voidaan nostaa aivan uudelle tasolle.

1)    Yleisin vastaus toimintaansa viimeksi kuluneen vuoden aikana uudistaneille yrityksille esitettyyn kysymykseen: "Mikä on ollut tai tulee odotettavasti olemaan näkyvin kustannussäästö prosessien uudistamisen jälkeen?" Tutkimukseen vastanneet johtajat ovat Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa toimivien yritysten palveluksessa.

2)    Yli kolme neljännestä (77 %) Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa toimivien yritysten johtajista sanoo asiakkaidensa vaativan toimituksia jo samana päivänä, ja 92 % yrityksistä pitää näiden odotusten täyttämistä haasteellisena.

3)    38 % haastatelluista yrityksistä pitää operatiivista tehokkuutta toimintansa kannalta strategisesti kaikkein tärkeimpänä seikkana.

Lisätietoja:
Pia Clerté, Regional Marketing Manager Northern Europe

Puh.: 46 8 622 06 59, Sähköposti: pia.clerte@intermec.com

Patrik Fredriksson, Nordic Sales Manager
Puh.: 46 8 622 06 53, Sähköposti: patrik.fredriksson@intermec.com

Lisätietoa on osoitteessa: www.intermec.se. Voit myös seurata toimintaamme osoitteessa www.twitter.com/intermec tai www.facebook.com/intermec.

Tietoja Intermecistä:
Intermec on maailman johtavia automaattisen tiedonkeruun, Intellitag RFID -järjestelmien, mobiilin tiedonkäsittelyn, verkko- ja radioviestintäratkaisujen, viivakooditulostimien ja tarrojen kehittäjiä ja valmistajia. Yrityksen tuotteita ja palveluja käytetään teollisuuden aloilla eri puolilla maailmaa parantamaan toiminnan tuottavuutta, laatua ja käytettävyyttä. Intermecillä on paikalliskonttoreita Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa: www.intermec.com

Tietoa tutkimuksesta
Tutkimuksessa haastateltiin 375 kuljetus- ja logistiikkapäällikköä, jotka toimivat yli 500 työntekijää työllistävien yritysten palveluksessa Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Tutkimusyritys Vanson Bourne toteutti tutkimuksen Intermecin toimeksiannosta huhtikuussa 2013.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoja IntermecistäIntermec, joka kuuluu nykyään Honeywell Scanning & Mobility -konserniin, keskittyy toiminnassaan toimitusketjun työvirtojen parantamiseen. Yritys kehittää markkinoiden johtavia ratkaisuja tietojen rekisteröintiin ja käsittelyyn mobiilien työntekijöiden sekä yrityksen resurssien ja asiakkaiden välillä. Yhtiöllä on paikalliskonttoreita Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Helsingissä. Lisätietoja Intermecistä on osoitteessa www.intermec.com

Multimedia

Multimedia