Intrum Justitia vahvistaa asemaansa saatavien ostajana Puolassa

Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden tarjoaja Intrum Justitia -konserni vahvistaa asemaansa Puolassa luottotappioiksi kirjattujen saatavien ostajana. Puolan arvopaperivalvontavirasto (Komisji Papierów Wartosciowych) on myöntänyt Intrum Justitialle luvan perustaa investointirahastoyhtiön ("IFS") Puolaan. Puolan muuttunut lainsäädäntö on tehnyt investointirahastoyhtiön perustamisen välttämättömäksi, jotta Intrum Justitia voi olla kilpailukykyinen pankkisaatavia koskevissa tarjouskilpailuissa.

Intrum Justitian investointirahastoyhtiö tulee hallinnoimaan yhtä tai useampaa rahastoa, jotka investoivat erilaisiin salkkuihin ja joiden sijoittajarakenteet eroavat toisistaan. Rahastot mahdollistavat saatavien ostamisen sekä Intrum Justitia –konsernin toimesta että investoinnint yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Intrum Justitia on jo ennestään kokenut saatavasalkkujen ostaja Puolan markkinoilla: Intrum Justitia on ostanut yli 100 saatavasalkkua - yhteensä runsaat miljoona saatavaa - vuodesta 2000 lähtien. Intrum Justitia on myös perinnän markkinajohtaja Puolassa. Investointirahastoyhtiönsä kautta konserni tuottaa paikalliselle perintäyhtiölleen uusia toimeksiantoja ja mahdollistaa näin ydinliiketoimintansa kehittämisen. Luottotappioiksi kirjattuja saatavia voidaan kotiuttaa yrityksen käyttöön kahdella tavalla: Intrum Justitia voi periä luottotappioiksi kirjattuja saatavia toimeksiannosta eli ulkoistettuna palveluna tai vaihtoehtoisesti ostaa toimeksiantajan saatavat ja periä niitä tämän jälkeen omaan lukuunsa. Saatavakannan myyminen soveltuu hyvin yrityksille, jotka pyrkivät minimoimaan hallinnointikustannuksensa, realisoimaan luottotappiosaataviin sitoutuneet varat ja nopeuttamaan kassavirtaansa. Lisätietoja: Kari Kyllönen Johtaja, Ostetut saatavat, Intrum Justitia -konserni Puh: +358 500 45 90 65

Tilaa