Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus siirtää rästimaksujen perinnän Intrum Justitialle

Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä on siirtynyt käyttämään perintä- ja luotonhallinta-alan asiantuntija Intrum Justitia Oy:tä rästiin jääneiden maksujen perimisessä. Tavoitteena on tehostaa saatavien hallintaa kasvattamatta omia henkilöstöresursseja.

Yhteistyön aloittamisen taustalla on muun muassa terveyskeskuksen palveluiden kysynnän kasvu ja samalla kasvavat taloushallinnon suoriteluvut. – Yhteistyö perintätoimiston kanssa tarjoaa käyttöömme yrityksen erityisosaamisen ja -ohjelmistot, joilla saatavat ja perintätilanne pidetään asiakaskohtaisesti ajan tasalla ja jatkuvasti aktiivisena. Perintätoimistolla on parempi kokonaisnäkemys asiakkaan tilanteesta, jolloin muun muassa voidaan välttyä turhilta perintätoimilta tai ajoittaa ne paremmin, perustelee talousjohtaja Pertti Koivisto. Yhteistyökumppanin valinnassa painoi myös palvelujen laatu. Ensimmäisenä alan yrityksenä maailmassa Intrum Justitia Oy:n perintäpalveluille on myönnetty laatusertifikaatti. Nykyinen ISO 9001:2000 -standardin mukainen laatujärjestelmä kattaa kaikki Intrum Justitian liiketoiminnot. – Intrum Justitialla on selkeästi tuotteistettu ja ISO-laatujärjestelmän mukaisesti sertifioitu toiminta. Meille on tärkeätä, että myös saatavien perinnässä asiakasyhteydet tapahtuvat luottamuksellisesti, hienovaraisesti ja toimintaa ohjaavia lakeja noudattaen, Koivisto toteaa. Intrum Justitia Oy:n yhteyspäällikkö Sylva Pakalén kertoo, että Intrum Justitian tehtävä on omalta osaltaan huolehtia siitä, että terveyskeskuksen talous pysyy mahdollisimman hyvässä kunnossa. – Meidän kanssamme voi sopia velan hoidosta, ja maksaa voi myös erissä. Nopea yhteydenotto on paras tapa alkaa hoitaa velkaa, Pakalén kertoo. Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus on Varsinais-Suomen toiseksi suurin kuntayhtymämuotoinen terveyskeskus, jonka väestöpohja on noin 28 800. Terveyskeskuksesta lähtee vuosittain lähes 24 000 laskua. Väestömäärä kasvaa 500 hengellä vuodessa ja heijastuu myös terveyskeskuksen toimintaan.

Tilaa