Piikkiö siirtää kunnan saatavat Intrum Justitian perittäväksi

Piikkiön kunta tehostaa erääntyneiden saataviensa perintää ja antaa niiden perinnän luotonhallinnan ja perinnän asiantuntija Intrum Justitia Oy:n hoidettavaksi. Tavoitteena on saada lähetetyistä laskuista rahat nopeammin kunnan kassaan. Avoinna olevia rästisaatavia on tällä hetkellä noin 13 000 euron edestä.

Perintään siirretään kaikki erääntyneet saatavat, jotka lain mukaan voidaan periä ulkopuolisen perintätoimiston avustuksella. Lain mukaan ainoastaan elatusapusaatavia ei voida siirtää muualle perintään. Piikkiössä saatavia ovat muun muassa päivähoidon- ja vanhainkodin maksut, vesimaksut, kirjaston myöhästymismaksut sekä yleislaskutuksen piiriin kuuluvat maksut. - Keskisuuressa ja pienessä kunnassa perintä on selkeämpää hoitaa ulkopuolisen asiantuntijan avulla, jotta velka-asioita ei tarvitse hoitaa tutun henkilön kanssa puolin tai toisin. On asiakasystävällisempää antaa perintä asiantuntijan hoidettavaksi. Uskomme myös, että laskut tulevat näin nopeammin maksettua, kertoo kunnankamreeri Jenni Jokela. Perintätoimisto valittiin tarjouskilpailulla, jonka perusteella Intrum Justitia todettiin edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Jokela toteaa, että Intrum Justitialla on erittäin vakuuttava kokemus julkisen sektorin perinnästä. - Kunnan taloudenhoidon kannalta on tärkeää ottaa kaikki keinot käyttöön tehokkuuden lisäämiseksi. Kunta on kuin mikä tahansa yritys, jonka laskut tulee hoitaa ajallaan toteaa kunnankamreeri Jokela. Velanhoidosta on mahdollista sopia. Jos saa perintäkirjeen, velka on syytä maksaa välittömästi pois tai ottaa yhteyttä perintätoimistoon maksusuunnitelman sopimiseksi. Puhelinnumero ja muut yhteystiedot löytyvät perintäkirjeestä. Kirje ja siinä oleva kirjeen numero on hyvä pitää esillä asioinnin nopeuttamiseksi. - Intrum Justitian perintäneuvottelijat neuvovat velan hoidossa, ja elämäntilanne otetaan tarvittaessa huomioon esimerkiksi laatimalla maksusuunnitelma, kertoo yhteyspäällikkö Sylva Pakalén Intrum Justitiasta. Piikkiössä on 6 836 asukasta.

Tilaa