Raha-automaattiyhdistys ulkoistaa perinnän Intrum Justitialle

Raha-automaattiyhdistys (RAY) siirtää saataviensa perinnän luotonhallinta-asiantuntija ja perintätoimisto Intrum Justitia Oy:lle. Yhteistyösopimus kattaa kotimaan perinnän, luottotappioiksi kirjattujen saatavien jälkiperinnän ja saatavien perintään liittyvät lakiasiain palvelut. Raha-automaattiyhdistys haluaa keskittyä rahapelitoimintaan ja piti järkevimpänä vaihtoehtona ulkoistaa perinnän asiantuntijalle.

Ulkoistamisen tavoitteena on hankkia perintä laadukkaammin ja kustannustehokkaammin kuin itse tehtynä: - Perintä on nykyisin järkevintä ulkoistaa ulkopuoliselle asiantuntijalle, sillä tehokas perintä vaatii panostuksia niin osaamisen kuin järjestelmienkin ylläpitoon ja kehittämiseen esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Uskomme, että perintään erikoistunut yritys osaa asian meitä paremmin, sanoo johtaja Seppo Pyykkönen RAY:sta. RAY:ssä pidettiin edullisimpana ulkoistaa kaikki perintää koskevat toiminnot yhteen paikkaan. Intrum Justitia on maan johtava perintätoimisto, joka tarjoaa palveluita kaikkiin luotonhallinnan vaiheisiin. Yrityksen osana toimii Suomen suurin saatavien perintään erikoistunut lakiasiaintoimisto. - Valitsimme Intrum Justitian yhteistyökumppaniksemme mm. siitä syystä, että Intrum Justitia tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden ja yrityksellä on kattava ammattitaito ja kokemus näistä tehtävistä. Valintaan vaikutti myös se, että saamme saatavien perintään liittyvät lakiasiat hoidettua perintätoimiston kautta, Pyykkönen jatkaa. Sopimuksen yhteydessä kaksi RAY:n työntekijää siirtyy Intrum Justitian palvelukseen. - Toimintamme muuttuessa uusien perintätapausten määrä on jonkin verran laskenut ja halusimme näin varmistaa heidän työpaikkansa, lisää Pyykkönen. RAY:lle kertyy saatavia peliautomaattien ylläpidosta sekä erilaisista vahingonkorvausasioista, esim. kun raha-automaattien rikkomisista. - Varsinkin lakiasiainpalvelujemme kannalta solmittu yhteistyösopimus on merkittävä, kertoo osastopäällikkö Juha Iskala Intrum Justitiasta. RAY (Raha-automaattiyhdistys) on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävänä on hankkia pelitoiminnalla varoja vapaaehtoisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen työn tukemiseen. Tätä varten RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. Vuoden 2004 liikevaihto oli 587,2 miljoonaa euroa. RAY jakoi vuonna 2004 terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 390,9 miljoonaa euroa.

Tilaa