Sodankylän kunta siirtää maksumuistutusten lähettämisen Intrum Justitialle

Sodankylän kunta tehostaa myöhässä maksettujen maksujen seurantaa. Maksumuistutusten lähettäminen ulkoistetaan lokakuussa 2005 luotonhallinnan ja perinnän asiantuntijayritys Intrum Justitia Oy:lle, joka jo ennestään hoitaa viivästyneiden laskujen perinnän. Maksumuistutuksesta laskutetaan lainmukainen kohtuullinen muistutuskustannus kuten aiemminkin.

Tavoitteena muistuttamisen ulkoistamisella on rahankierron tehostaminen. – Muistutuspalvelun siirtäminen ammattiosaajille auttaa meitä keskittymään kunnassa tärkeimpään eli laskutuksen täsmällisyyteen, kertoo kunnanjohtaja Vesa Tuunainen. Maksutiedot siirtyvät kunnan ja Intrum Justitian välillä sähköisesti, joka myös osaltaan vähentää kunnan työtaakkaa. – Jos saatte maksumuistutuksen maksamattomasta maksusta, maksu tulee suorittaa maksumuistutuksen tiedoilla. Maksamalla velan pois eräpäivään mennessä välttää velan siirtymisen edelleen perintään, muistuttaa talous- ja hallintojohtaja Sirkka Kreivi. Perintälain mukaan ennen perinnän aloittamista tulee lähettää maksumuistutus. Useat julkisen sektorin tahot ovat paitsi siirtäneet perintänsä Intrum Justitialle, myös ulkoistaneet perintää edeltävien maksumuistutusten hoitamisen Intrum Justitialle. Intrum Justitia toimii lähes 200 kunnan yhteistyökumppanina ja noudattaa toiminnassaan perintälakia sekä hyvän perimistavan ohjeita.

Tilaa