Invesdor lanseeraa ensimmäisenä listaamattomien yhtiöiden indeksin

LEHDISTÖTIEDOTE Helsinki 5.10.2017 – Sijoituspalveluyhtiö Invesdor haluaa tehdä listaamattomien sijoitusten seuraamisen helpommaksi. Invesdor on rakentanut palvelualustansa kautta tehtyihin sijoituksiin pohjautuvan datan perusteella indeksin, joka tuo sijoitusten arvonkehitykseen läpinäkyvyyttä.

Digitaalisten sijoituspalvelujen, kuten osakepohjaisen joukkorahoituksen, kenttä on Suomessa vain noin viisi vuotta vanha. Nuoruudesta johtuen alaa on vaivannut julkisesti saatavilla olevan, sijoitusten arvonkehitystä seuraavan datan puute. Invesdorin digitaalisen rahoituksen indeksi (IDFI, Invesdor Digital Fundraising Index) pyrkii paikkaamaan tätä puutetta markkinoilla.

Indeksin vertailutaso alkaa 2014 kolmannesta kvartaalista. Vuoden 2017 kolmannen kvartaalin loppuun mennessä keskimääräinen vuosituotto (IRR) on ollut 24%. Indeksissä mukana olevien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 175 miljoonaa euroa, pörssiyhtiöt mukaan lukien.

”Sijoitusten menestymistä seurataan yleensä rahastojen tuottojen kautta. Digitaaliset sijoitusalustat ovat kuitenkin niin nuori toimiala, että niiden kautta sijoittavaa rahastosektoria ei ole vielä syntynyt. Joudumme siis tekemään tämän Invesdorilla itse”, kommentoi Invesdorin hallituksen puheenjohtaja Tero Weckroth. ”Koska pyrimme toiminnassa aina mahdollisimman hyvään läpinäkyvyyteen, sopii indeksin julkistaminen toimintamalliimme erinomaisesti.”

Indeksi seuraa suurimpiin Invesdorin palvelun kautta järjestettyihin rahoituskierroksiin tehtyjen sijoitusten kehitystä. Indeksi luotiin kymmenestä yhtiöstä, jotka vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä olivat saaneet Invesdorin kautta eniten rahoitusta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana siihen lisättiin yksi yhtiö indeksin sääntöjen mukaisesti.

Indeksin kehitystä ja koostumusta kuvaavat graafit löytyvät osoitteesta https://home.invesdor.com/en/invesdor-digital-fundraising-index

 

Miten indeksiä päivitetään?

Indeksi päivitetään kvartaaleittain. Tällöin indeksiin lisätään myös uusia yhtiöitä, mikäli niiden Invesdorin kautta järjestämä rahoituskierrosten kokonaismäärä ylittää 770 000 euroa, joka on pienin indeksin alkuperäiseen seurantajoukkoon sisällytetty rahoituskierros. Indeksin päivityksessä käytetään yhtiön arvonmääritystä jatkorahoituskierroksissa sekä julkisesti saatavilla olevaa dataa kuten osinkoja, pörssinoteerauksia ja julkista kaupankäyntidataa muilla alustoilla.

Yhtiöitä tullaan poistamaan indeksistä konkurssien ja yritysostojen tai -fuusioiden seurauksena. Uusien yhtiöiden lisääminen indeksiin ei vaikuta indeksin arvoon, vaan muuttaa indeksin sisäisiä painotuksia. Painotuksissa otetaan huomioon vain Invesdorin kautta sijoitettu pääoma; indeksi heijastelee siis Invesdorin järjestämiin suurimpiin osakeanteihin sijoitettujen eurojen tuottoa.

Indeksin koostumus on julkistushetkellä seuraava: Invesdor Oy (25%), Heeros Systems Oyj (19%), Helsinki Allas Oy (9%), Injeq Oy (9%), WordDive Oy (7%), Cityvarasto Oy (6%), Friends & Brgrs AB (6%), Siili Solutions Oyj (5%), Ägräs Distillery Oy (5%), Ezylet Ltd (5%) ja Transfluent Oy (4%). 

Yhteystiedot:

Lasse Mäkelä, toimitusjohtaja, Invesdor Oy
lasse.makela@invesdor.com, +358 40 7533 844

Mikko Savolainen, viestintäpäällikkö, Invesdor Oy
mikko.savolainen@invesdor.com, +358 40 747 5205

 

Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 38 miljoonaa euroa. Onnistuneita rahoituskierroksia palvelualustalla on järjestetty sata.

Invesdor on osakepohjaisten joukkorahoitusalustojen Pohjoismaiden markkinajohtaja vuosina 2015 ja 2016 palvelun kautta sijoitetulla pääomalla ja liikevaihdolla mitattuna. Sen asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta sekä sijoittajia yli 70 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä ja Lontoossa.

Invesdor medialle

Yrityksestä

Invesdor Group on eurooppalainen digitaalisen sijoittamisen ja rahoittamisen alusta eri kasvuvaiheissa oleville yrityksille aina startupeista suuriin konserneihin. Emoyhtiönsä Invesdor Oy:n kautta Invesdor Groupilla on sijoituspalvelutoimilupa, ja se tarjoaa laajan kattauksen digitaalisia rahoitusratkaisuja. Invesdor Groupilla on yli 50 000 rekisteröitynyttä käyttäjää yli 150 maasta, ja he ovat sijoittaneet yhteensä yli 130 miljoonaa euroa. https://www.invesdor.com/fi

Tilaa