Joukkorahoituslaki voimaan tänään – Invesdor listasi lain viisi pääkohtaa

  • Joukkorahoituksen lainsäädäntöä keventävä laki tulee voimaan tänään
  • Invesdor listasi lain viisi pääkohtaa
  • Lain odotetaan kasvattavan joukkorahoitusmarkkinoita entisestään

Tänään voimaan tuleva joukkorahoituslaki keventää voimassa olevaa lainsäädäntöä joukkorahoituksen osalta. Sen tavoite on vakiinnuttaa joukkorahoituksen asema osana rahoitusmarkkinoita.

Laki tulee todennäköisesti kasvattamaan Suomen nopeasti kasvavia joukkorahoitusmarkkinoita entisestään. ”Euroopan tasolla joukkorahoitusmarkkinoiden odotetaan noin kaksinkertaistuvan tänä vuonna. Uskomme, että Suomessa päästään saman tyyppisiin lukuihin”, sanoo Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä.

Joukkorahoituslain pääkohdat voi tiivistää seuraavaan viiteen kohtaan:

 

1. Rekisteröitymismenettely helpottaa alalle tuloa

Osakepohjaisen joukkorahoituksen järjestäminen on aiemmin vaatinut Finanssivalvonnan myöntämää sijoituspalvelutoimilupaa. Toimilupa on pienille yrityksille raskas vaatimus, joka on hidastanut uusien yritysten tuloa alalle.

Uuden lain puitteissa joukkorahoitusta voi järjestää myös hakeutumalla Finanssivalvonnan ylläpitämään joukkorahoitusrekisteriin, jos täyttää rekisteröitymisen edellytykset. Rekisteröityminen on huomattavasti toimiluvan hakemista edullisempi keino, joten uusi menettely tulee helpottamaan uusien toimijoiden tuloa alalle.

 

2. Hyvä tasapaino sijoittajansuojan ja kasvun välillä

Vaikka rekisteröityminen on valvonnan muotona sijoituspalvelutoimilupaa kevyempi, on sijoittajansuoja kuitenkin hyvällä tasolla. Sekä rekisteröityneitä palveluntarjoajia että rahoitusta hakevia yhtiöitä koskevat joukkorahoituslain alla tietyt tiedonantovelvollisuudet, joiden tarkoituksena on tarjota sijoittajille riittävät tiedot sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä.

 

3. Rekisteröity toiminta on rajoitettua

Rekisteröitymismenettelyn kautta toimivia joukkorahoituspalveluja koskevat tietyt rajoitukset. Rekisteröitynyt palveluntarjoaja ei esimerkiksi voi järjestää rahoitusta pörssissä listatulle yrityksille. Rekisteröityneet joukkorahoituspalvelut voivat pitää hallussaan asiakasvaroja vain hyvin rajatusti, ja esimerkiksi osakkeita ja joukkolainoja koskeva rahaliikenne on järjestettävä toimiluvallisen pankin tai sijoituspalveluyhtiön kautta.

 

4. Kaksi viitekehystä: kansallinen ja kansainvälinen

Joukkorahoituslaki on kansallista lainsäädäntöä, joten se koskee vain joukkorahoituspalvelujen tarjoamista Suomessa. Rekisteröitymismenettelyä käyttävät palveluntarjoajat voivat siis välittää rahoitusta vain suomalaisille yrityksille ja tarjota sijoituskohteita aktiivisesti vain suomalaisille sijoittajille.

Kansainväliseen joukkorahoitukseen tarvitaan jatkossakin EU:n rahoitusmarkkinadirektiivin mukainen sijoituspalvelutoimilupa, joka kattaa koko Euroopan talousalueen. Invesdor sai eurooppalaisista joukkorahoituspalveluista ensimmäisenä direktiivin mukaisen sijoituspalvelutoimiluvan.

 

5. Laki koskee vain sijoitusmuotoista joukkorahoitusta

Laki ei koske ennakkomyynti- ja lahjoitusmuotoisia joukkorahoitusmalleja. Esimerkiksi amerikkalaisen Kickstarterin tunnetuksi tekemä ennakkomyyntipohjainen joukkorahoitus kuuluu kuluttajansuojalain alle, kun taas lahjoitusmuotoisen joukkorahoituksen järjestäminen on Suomessa laitonta ilman rahankeräyslupaa.

Yhteyshenkilöt:

Mikko Savolainen, viestintäpäällikkö, Invesdor Oy
mikko.savolainen@invesdor.com, +358 40 747 5205

Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 16 miljoonaa euroa, ja onnistuneita rahoituskierroksia palvelussa on järjestetty yli 60.

Invesdor on osakepohjaisen joukkorahoituksen markkinajohtaja Pohjoismaissa vuonna 2015 palvelun kautta sijoitetulla pääomalla ja liikevaihdolla mitattuna. Yhtiön asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta sekä sijoittajia yli 50 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä ja Lontoossa.

Invesdor medialle

Yrityksestä

Invesdor Group on eurooppalainen digitaalisen sijoittamisen ja rahoittamisen alusta eri kasvuvaiheissa oleville yrityksille aina startupeista suuriin konserneihin. Emoyhtiönsä Invesdor Oy:n kautta Invesdor Groupilla on sijoituspalvelutoimilupa, ja se tarjoaa laajan kattauksen digitaalisia rahoitusratkaisuja. Invesdor Groupilla on lähes 60 000 rekisteröitynyttä käyttäjää yli 150 maasta, ja he ovat sijoittaneet yhteensä noin 160 miljoonaa euroa. invesdor.com

Tilaa