iProspect on julkaissut globaalin tutkimuksen kuluttajien mobiilin käytöstä

iProspectin tuore globaali tutkimus avaa mobiilimaailman mahdollisuuksia digitaalisille markkinoijille kuvaten myös vaiheet, jotka tarvitaan yhtenäisen mobiilistrategian luomiseen. 

Helsinki, Suomi – 24.10.2012 – Johtava globaalin tulospohjaisen digitaalisen markkinoinnin toimisto iProspect on julkaissut tänään tutkimuksen ”The Mobile Landscape: Western Europe”, joka tarjoaa katsauksen paikallisiin trendeihin ja globaaleihin strategioihin.Tutkimus on toteutettu yhteistyössä TNS Globalin kanssa ja se keskittyy mobiililaitteisiin sekä niiden luomiin tulevaisuuden näkymiin. Tarkemmat markkinakohtaiset katsaukset kattavat Saksan, Espanjan, Hollannin, Ruotsin ja Iso-Britannian mobiilimarkkinat. iProspect tuo esille keskeiset trendit, jotka ajavat älypuhelinten ja tablettien kasvua, niihin liittyviä mainostottumuksia sekä monen yhtäaikaisen päätelaitekulutuksen muutoksia vuonna 2012.

Julkaisu tarjoaa myös lähtökohdan mobiilistrategialle ja eri mobiilitoteutuksille. Se auttaa digitaalisia markkinoijia saavuttamaan parhaat tulokset, kun suunnitelmissa on mukana myös hakukoneoptimointi, mainonnat kuten PPC ja muu display sekä sijaintiin perustuvat palvelut.

”Mobiili on suurta EMEA-alueella”, sanoo Google EMEA:n mobiilijohtaja, Ian Carrington. ”Viimeisen 12 kuukauden aikana kaikki mainostajat ovat alkaneet ymmärtää, että heidän on tehtävä mobiilistrategia ja yhtenäistettävä se muun tekemisen kanssa. Matka on kuitenkin pitkä, sillä monien yritysten tulee vielä rakentaa mobiilioptimoidut sivut. Yritysten on löydettävä oikeat, kuluttajiin vetoavat mobiiliformaatit ja ymmärrettävä mobiilin vaikutus ostokäyttäytymiseen. Mobiilin tärkeydestä ei tarvitse enää väitellä, sillä mainostajat tietävät  jo mobiilinetin olevan yhtä kuin seuraavan sukupolven verkko.”

Keskeiset löydökset julkaisusta ”2012 Mobile Landscape: Western Europe”:

  • Ennen mobiilia kutsuttiin ”kolmanneksi näytöksi” television ja pöytätietokoneiden ollessa ensimmäisiä, mutta nyt mobiilista on nopeasti muodostumassa ensimmäinen näyttö.

Älypuhelinpenetraatio on tavoittanut kriittisen tason useimmilla markkinoilla. Vuonna 2011 älypuhelinten käyttäjiä oli 835 miljoonaa ja feature-puhelimen käyttäjiä 5,6 biljoonaa.

  • Yritykset, joilla on vahva mobiilipresenssi, ovat etulyöntiasemassa verrattuna niihin, joilla ei ole mobiilipresenssiä lainkaan.

Jopa 61 % mobiilikäyttäjistä siirtyy kilpailevan yrityksen sivuille, jos mobiilisivut eivät ole mobiilioptimoitu.

  • Kuluttajat käyttävät älypuhelimia ensisijaisina välineinä henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa työajallaan. Tämä tarkoittaa, että brändit pääsevät olemaan enemmän esillä mobiilissa kuin aikaisemmin on ajateltu.

Tutkimukseen osallistuneista kuluttajista 64 % koki olevansa aina yhteydessä internetiin.

  • Mobiili toimii kaikissa mainosmuodoissa PC:tä paremmin sitouttavana päätelaitevaihtoehtona, mikä näkyy myyntikonversioina.

Noin neljä kuluttajaa kymmenestä on ostanut ainakin yhden tuotteen älypuhelimellaan viimeisen 12 kk aikana tavallisen linkin klikkauksen seurauksena.

  • Tablettimarkkinoilla on hyvin sitoutunut käyttäjäkunta, joka kasvaa jatkuvasti.

Seuraavan vuoden aikana tabletin omistajista noin 33–52 % uskoo viettävänsä enemmän aikaa tabletin parissa kuin aikaisemmin. Noin 10–21 % kuluttajista, jotka eivät vielä omista tablettia, uskovat viettävänsä aikaa sellaisen parissa enemmän seuraavan vuoden aikana Tämä kertoo ihmisten olevan kiinnostuneita tabletin hankinnasta.

Tutkimus auttaa digitaalisia markkinoijia ymmärtämään paremmin kuluttajien mobiilin käyttöä ja sitä kautta tekemään tehokkaita ratkaisuja koko mobiilistrategian näkökulmasta.

“iProspectin asiakkaiden tulee olla koko ajan kuluttajiensa käytettävissä, melkein jopa iholla, ja se onkin koko tämän tutkimuksen lähtökohta”, kertoo iProspectin Global Chief Marketing & Performance Officer, Misty Locke. ”Koska älypuhelinten penetraatio on Länsi-Euroopassa jo yli 50 %, halusimme tarjota mobiilin käytöstä konkreettisia tietoja paikallisella tasolla yhdistettynä totutettaviin käytäntöihin mille tahansa brändille jopa mobiilistrategian luomiseen asti”.

Tutkimuksesta

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä TNS NIPOn kanssa (http://www.tns-nipo.com) ja tutkimuksen pohjana on käytetty tutkimuksia Digital Life (haastateltu 72 000 kuluttajaa yli 60 maassa) ja Mobile Life (haastateltu 34 000 mobiilikäyttäjää yli 43 maassa). Tutkimuksessa lisäksi tehtiin laaja verkkokysely, jonka kohderyhmä oli 16–60-vuotiaat älypuhelimen käyttäjät ja siihen osallistui yhteensä yli 2600 henkilöä Saksasta, Espanjasta, Hollannista, Ruotsista sekä Isosta-Britanniasta.

iProspect

iProspect on johtava tulospohjaisen digitaalisen markkinoinnin maailmanlaajuinen toimisto ja se on osa kansainvälistä Aegis Media -konsernia. iProspect auttaa monia maailman suosituimpia brändejä maksimoimaan verkkomarkkinointinsa tuloksellisuutta muun muassa hakukoneoptimoinnin, hakusanamainonnan, display-mainonnan, mobiilimainonnan, sosiaalisen median ja verkkoanalytiikan avulla. Asiakkaisiin kuuluu Fortune 500 -yrityksiä eri toimialoilta, kuten muun muassa Adidas, Kelloggs, GM, Nokia sekä Johnson & Johnson. iProspect sai vuonna 2011 Interactive Marketing Award -palkinnon parhaasta verkkokaupan uudelleenlanseerauksesta ja neljän viime vuoden aikana se on valittu myös internetin vähittäismyyjät Top 500 -listalle. iProspectilla on 51 toimistoa 39 eri markkina-alueella.

Kenneth Blomster

iProspect Finlandin maajohtaja

Mobile: +358 50 564 1828 


iProspect Finland

Malminkatu 30, 00100 Helsinki

+358 9 62 202 30

www.iprospect.fi/

info@iprospect.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

iProspect on johtava tulospohjaisen digitaalisen markkinoinnin maailmanlaajuinen toimisto. Yrityksemme auttaa monia maailman suosituimpia brändejä maksimoimaan verkkomarkkinointinsa tuloksellisuutta muun muassa hakukoneoptimoinnin, hakusanamainonnan, display-mainonnan, mobiilimainonnan, sosiaalisen median ja verkkoanalytiikan avulla. The Original® Search Engine Marketing Firm, millä nimellä iProspect myös tunnetaan, perustettiin jo vuonna 1996 USAssa. Siitä lähtien olemme sitoutuneet palkkaamaan huippuosaajia, kehittämään jatkuvasti paremmaksi hyvin toimivaa kampanjahallintaprosessiamme sekä investoimaan edelläkäyviin teknologioihin. iProspect toimii maailmanlaajuisesti. Meillä on 39 toimistoa 28 eri markkina-alueella ja yli 800 työntekijää ympäri maailmaa.