Euroopan komissio hyväksyi Cabometyx®-valmisteen jo edenneen munuaissyövän ensilinjan hoidoksi

Euroopan komissio on hyväksynyt Cabometyx®-valmisteen (kabotsantinibi) ensilinjan hoidoksi aikuisille, joilla edenneen munuaissyövän ennuste on kohtalainen tai huono (aRCC).
Cabometyx® on ensimmäinen ja ainoa monoterapia, jolla on osoitettu olevan parempi kliininen teho sunitinibiin nähden hoitoa saamattomilla potilailla, joilla edenneen munuaissyövän ennuste on kohtalainen tai huono.  

”EU-hyväksyntä on edennyttä munuaissyöpää (aRCC) sairastavien potilaiden kannalta suuri edistysaskel. He voivat pian käyttää uutta vaihtoehtoa, tablettihoitoa, jolla saadaan huomattavia parannuksia verrattuna nykyiseen vakiohoitoon”, sanoo Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. 
Cabometyxia koskeva myönteinen lausunto on jatkoa EMA:n vuoden 2016 antamalle hyväksynnälle valmisteen käytöstä aikaisemman endoteelikasvutekijään (VEGF) kohdistetun hoidon jälkeen. 

Euroopan komission hyväksynnän perusteena on CABOSUN-tutkimus, jossa kabotsantinibin osoitettiin sunitinibiin verrattuna pidentävän taudin etenemättömyysaikaa (PFS) huomattavasti ennestään hoitoa saamattomilla aRCC-potilailla, joiden ennuste on kohtalainen tai huono.  

CABOMETYX®-valmisteesta (kabotsantinibi)
Kabotsantinibi on molekyyli, joka estää useita kasvainten kasvuun liittyviä reseptorityrosiinikinaaseja (RTK) sekä angiogeneesiä, patologista luun uusiutumista, lääkeresistenssiä ja syövän metastaattista kehitystä.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan: Press Release 

Pohjoismaiden yhteyshenkilö: Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. +468-451 60 00,
peter.myrenfors@ipsen.com

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit