Isännöintiliitto ja SPEK: Asukas, näin varaudut lähialueesi tulipaloihin

- Kuinka tulee toimia, jos savu tai kaasu uhkaa levitä ulkoa sisälle?

- Miksi on tärkeää tietää, millainen ilmanvaihtojärjestelmä omassa kotitalossa on?

- Kuka vastaa taloyhtiön pelastussuunnitelmasta?

Taloyhtiön pelastussuunnitelmassa on varauduttava lähialueella tapahtuviin tulipaloihin tai muihin onnettomuustilanteisiin. Kun ulkona on myrkyllisiä kaasuja tai savua, asukkaiden oikea toiminta on keskeisessä osassa.

Lue koko tiedote: www.isannointiliitto.fi/31774.aspx

Lisätiedot

Isännöintiliitto, kehityspäällikkö Heikki Kauranen, p. 040 080 5421

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino, p. 09 4761 1334

Käytännön kokemuksia osaavat kertoa isännöinnin paikalliset asiantuntijat eri puolilla maata: www.isannointiliitto.fi/paikallisetasiantuntijat

Isännöintiliitto jakaa tietoa isännöinnistä ja taloyhtiöasumisesta.

Isännöinti pitää huolta 2,7 miljoonan rivi- ja kerrostaloissa asuvan ihmisen kodista. Isännöintipalvelua tuottaa 700 isännöintiyritystä.

www.isannointiliitto.fi
www.kotitalolehti.fi
www.pihaparlamentti.fi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on palo- ja pelastusalan sekä väestönsuojelun ja varautumisen asiantuntija, joka kouluttaa ja tuottaa muun muassa alan koulutusmateriaalia ja oppaita sekä valistaa ja opastaa kansalaisia turvalliseen huomiseen.

www.spek.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Hyvä isännöinti kannattaa.

Pikafaktat

Rivi- ja kerrostaloissa on 2,7 miljoonaa asukasta.
Tweettaa
Isännöintipalveluita tuottaa 700 isännöintiyritystä. Isännöintialalla toimii 2 500 isännöitsijää ja yhteensä 5 000 asiantuntijaa.
Tweettaa

Lainaukset

Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava siitä, että pelastussuunnitelma on ajan tasalla.
kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Pelastussuunnitelma on oikea paikka kartoittaa taloyhtiön riskit ja antaa toimintaohjeita erilaisiin vaaratilanteisiin.
turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK