Ainutlaatuinen mobiiliratkaisu - Parantaa ikääntyvien turvallisuutta kustannustehokkaasti

Suomalainen IST Gateway on Vivago-rannekkeesta, keskusyksiköstä ja serveristä koostuva kokonaisratkaisu, jonka avulla rannekkeesta saatavia tietoja voidaan hyödyntää joustavasti eri organisaatioissa. Vanhusten kotihoidossa se tarjoaa saumattoman yhteistyömahdollisuuden omaisille, hälytysten vastaanottajille ja auttajille, esim. kodinhoitajille. Suomalaisen IST:n Gatway -ratkaisu on käytössä jo viidessä maassa Euroopassa. Ranneke mittaa jatkuvasti kantajansa aktiviteettia ja lähettää tiedot automaattisesti keskusyksikön kautta serveriin. Tieto voidaan ohjelmoida serveristä edelleen lähetettäväksi vastaanottimeen, joka voi olla hätäkeskus, omaisen tai hoitajan matkapuhelin, tai hoitoyksikön valvontapääte. Ratkaisu säästää yhteiskunnan resursseja ja nostaa ikäihmisen elämänlaatua. Järjestelmää esitellään Terve-SOS, sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja messutapahtumassa 25.5.-26.5.2005 Turussa. Turvaa ja tietoa Vivago -hyvinvointiranneke tarjoaa käyttäjälleen ainutlaatuisia ominaisuuksia. Järjestelmä hälyttää, jos rannekkeen riisuu, eli järjestelmä kertoo, onko vanhus järjestelmän tarjoaman turvan piirissä. Ranneke mittaa jatkuvasti kantajansa aktiviteettia, ja ilmoittaa siinä tapahtuneista muutoksista, mm. asiakkaan normaalia pidempään jatkuneesta liikkumattomuudesta. Lisäksi siinä on monitasoinen poistumisvalvonta. Jatkuva aktiviteetin ja yleisen hyvinvoinnin seuranta mahdollistaa yksilöllisen ja oikea-aikaisen hoidon. Ranneke yhdistettynä Gateway-ratkaisuun mahdollistaa mm. sähköisen ovenlukituksen avaamisen etäältä ja mobiilisti. Vivago-järjestelmä voidaan laajentaa älykkään kodin turvakeskusyksiköksi liittämällä siihen ulkoisia hälyttimiä, esim. savu- tai vuotohälytin, tai hellavahti. Järjestelmän kehittämistyössä avainsanoja ovat olleet toimivuus ja inhimillisyys. Omainen voi valita meneekö automaattinen hälytys ensisijaisesti omaisrenkaan jonkin jäsenen matkapuhelimeen ja vasta tämän renkaan jälkeen hälytyskeskukseen. Järjestelmässä voidaan myös valita, että tietyt tiedot menevät ensisijaisesti omaiselle ja toissijaisesti hälytyksen vastaanottokeskukseen tai kotihoidon henkilökunnalle. Omainen voi halutessaan saada reaaliaikaisen tiedon vanhuksen tilasta, vaikka ei toimisikaan itse hälytysten vastaanottajana. Esim. unen laatua ja vireystilan muutoksia voidaan katsoa käyrädiagrammina kännykältä. Omaisilla on siis aivan uudenlainen mahdollisuus seurata omaisensa yleistä hyvinvointia ja sen kehitystä IST Gateway ratkaisun avulla. Säästää resursseja ja nostaa palvelun laatua IST:n Gateway –ratkaisu mahdollistaa hoitopalvelujen tuottajalle esim. työnohjauksen kautta tapahtuvan palvelutuotannon monipuolistamisen ja ajanhallinnan tehostamisen. Hälytys voidaan reitittää eri vastaanottajille hälytystyypistä tai vuorokauden ajasta riippuen. Kenttätyöntekijät saavat tiedon hälytyksestä sekä käyttäjään liittyvät taustatiedot, kuten viimeaikaisen aktiviteetin, reaaliajassa. Gateway selkeyttää työn ohjausta ja seurantaa ja tähän liittyvää raportointia. Enää ei tarvitse palata toimistoon laatimaan raporttia, vaan se voidaan tehdä langattomasti asiakkaan luota. Tietokanta-alusta palveluiden kehittämiseen IST:n Gateway ratkaisu tarjoaa käyttäjäorganisaatioilleen monipuolisen tietokanta-alustan, jolle on mahdollista rakentaa erilaisia palveluita ja kumppanuuksia. Kokonaisratkaisun avulla voidaan seurata asiakaskunnan profiilia ja tarpeiden muuttumista ajan myötä, jolloin palvelutarjontaa mahdollisesti pitää muuttaa. Esimerkiksi pitkään kotona asuneen vanhuksen terveydentila saatetaan järjestelmän antamien tietojen perusteella huomata muuttuneen niin, että hän tarvitsee nopeasti hoitopaikan hoitoyksiköstä. Hoitopäätökset voidaan kunnassa tehdä oikeaan ja objektiiviseen fysikaaliseen mittaustietoon perustuen. Näin IST Gateway mahdollistaa hoitopalvelutuotannon ja ajanhallinnan tehostamisen ja monipuolistamisen. Lisätietoja antavat: Hans-Aage Moustgaard, toimitusjohtaja, puh: 050 444 1301 Katrine Grönholm, myynti- ja markkinointipäällikkö puh 050 444 1302 www.ist.fi

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit