Kotihoidon ja palveluasumisen turvana - Mobiili poistumisvalvontaratkaisu

Ovi aukeaa – lähteekö potilas liikkeelle asunnostaan tai huoneestaan? Ranneke lähettää tiedon omaisen tai hoitajan matkapuhelimeen tai hoitoyksikön valvontapäätteelle. Katse riittää antamaan tiedon siitä, tarvitseeko hoidettava apua vai ei. Itsenäinen, turvallinen asuminen on tänään yhä useamman vanhuksen tai potilaan ulottuvilla. Suomalainen IST on kehittänyt järjestelmän nimenomaan palvelutalojen asiakkaiden tai kotona asuvien apua tarvitsevien henkilöiden itsenäistä, turvallista asumista varten. Ratkaisu koostuu käyttöympäristöstä riippuen Vivago –hyvinvointirannekkeesta, yhdestä tai useammasta keskusyksiköstä ja serveristä, joka ohjelmoidaan lähettämään tietoja eri vastaanottimiin. Ratkaisu säästää yhteiskunnan resursseja ja nostaa ikäihmisen ja potilaan elämänlaatua. Järjestelmää esitellään Terve-SOS, sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja messutapahtumassa 25.5.-26.5.2005 Turussa. Poistumisvalvontaratkaisu turvaa liikkumisen IST:n poistumisvalvontaratkaisu on suunniteltu sekä palvelutaloja että yksin kotona asuvia vanhuksia varten. Vivago –ranneke lähettää erikoissignaalia, johon palvelutalon oviympäristöön asennettavat poistumisvalvontatukiasemat reagoivat joko lukiten oven tai lähettäen poistumisilmoituksen hoitohenkilökunnalle. Tukiasema asennetaan valvottavan oven, tai esimerkiksi hissin, läheisyyteen, ja sillä voidaan myös ohjata oven tai hissin lukitusta. Hälytykset saadaan suoraan hoitajien langattomiin puhelimiin puhe- tai tekstiviestinä. Yöaikana hälytykset voidaan ohjata keskitetysti esimerkiksi päivystäjälle tai ulkopuoliselle hälytyskeskukselle. Jos rannekkeen riisuu, se hälyttää automaattisesti. Järjestelmä voidaan myös soveltaa kotihoitoon, jossa sen kustannustehokkuus korostuu entisestään. Perinteisesti ovivalvonta perustuu tiedon saamiselle kotoa, että vanhuksen ovi on avattu, joka yleensä aiheuttaa ovitarkastuskäynnin. Yli 70% näistä käynneistä ovat aiheettomia. Vivago lähettää tiedon kun asiakas on oikeasti poistunut kotona olevan keskusyksikön kantaman alueelta, jolloin aiheettomia käyntejä voidaan karsia. Vivago ilmoittaa myös mikäli asiakas on poistunut muuta kautta, kuin valvotusta ovesta. Palveluasumiseen tehokasta, ihmisläheistä hoitoa Vivago –hyvinvointiranneke auttaa seuraamaan asiakkaiden hyvinvointia ja hälyttää automaattisesti havaitessaan merkittäviä viitteitä aktiivisuustason muutoksesta. Järjestelmää voidaan käyttää myös hoitajakutsujärjestelmänä, ja sillä voidaan tarvittaessa estää harhailevien asiakkaiden poistuminen rakennuksesta tai osastolta. Järjestelmällä voidaan kattaa palvelutalon kaikki tilat, joten asiakkaat voivat liikkua vapaasti mikäli heidän tilansa sen sallii. Vivago –ranneke lisää myös hoitajien turvallisuutta. Lisätietoja antavat: Hans-Aage Moustgaard, toimitusjohtaja, puh: 050 444 1301 Katrine Grönholm, myynti- ja markkinointipäällikkö puh 050 444 1302 www.ist.fi

Liitteet & linkit