11.6. Spektrisen kanavakombinaation optimointi optisen kaukokartoituksen puulajiluokitukseen

Väitös tietojenkäsittelytieteen alalta

Väittelijä: MSc Paras Pant

Aika ja paikka: 11.6.2015 klo 12.00, AU100, Aurora, Joensuu

Metsien kaukokartoitusta on nykyään mahdollista tehdä lentokoneista käsin suoritettavan kuvauksen avulla käyttäen optisia sensoreita. Viimeaikaiset edistysaskeleet sensoritekniikassa mahdollistavat kuvantamisen aktiivisilla (LiDAR) sensoreilla ja passiivisilla kuvantamistekniikoilla (esim. RGB kamerat). Passiivinen kuvantaminen on hyödyllistä kohteiden tunnistamisessa ja luokittelussa. Kuvantava sensori voi olla multi- tai hyperspektrinen sensori. Multispektrisensorin tapauksessa spektrikanavia on yleensä vain vähän ja niitä ei ole optimoitu metsien kuvantamiseen. Toisaalta hyperspektrinen sensori voi tallentaa hyödyllistä informaatiota käyttäen kymmeniä tai jopa satoja spektrikanavia. Useissa sovelluksissa tallennetussa hyperspektridatassa on kuitenkin useita tarpeettomia kanavia, jotka vaikeuttavat datan prosessointia ja siirtoa. Tämän lisäksi tehokas suuren lentokorkeuden ja suuren spatiaalisen resoluution kuvantaminen on nykyisen tekniikan avulla mahdollista vain multispektrisensoreiden avulla.

Tämä tutkimus keskittyi spektrikanavien optimointiin ja valintaan ilmakuvaussensoreita varten, tavoitellen tarkkaa mänty-, kuusi- ja koivupuiden luokittelua kuvatusta datasta. Spektrikanavien optimointi ja valinta suoritettiin 4001000 nm aallonpituusalueella käyttäen simulointeja ja ilmakuvauksen avulla tallennettuja hyperspektrikuvia. Luokittelutuloksia esiteltiin käyttäen simuloituja neljästä viiteen kanavan multispektrisensorien vasteita ja regressiomallien avulla valittuja hyperspektrikanavien vasteita. Tulokset viittaavat siihen, että käyttäen neljästä kahdeksaan multispektri- tai hyperspektrikanavaa on mahdollista saavuttaa puulajien tarkka luokittelu.

MSc Paras Pantin tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja Optimizing Spectral Bands of Airborne Imager for Tree Species Classification (Spektrisen kanavakombinaation optimointi optisen kaukokartoituksen puulajiluokitukseen) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän yliopisto ja kustoksena professori Markku Hauta-Kasari, Itä-Suomen yliopisto.

Paras Pant on syntynyt vuonna 1979 Nepalissa. Hän on valmistunut MSc:ksi vuonna 2008 Joensuun yliopistosta. Pant on työskennellyt nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2011–2015.

Lisätietoja: Paras Pant, p. 050 442 3307, ppant@uef.fi

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/ajassa/vaitoskuvat

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa