28.5. Metsäbiomassan tuotannon ja käytön mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä boreaalisissa metsissä

Väitös metsätieteiden alalta

Väittelijä: MMM Piritta Torssonen

Aika ja paikka: 28.5.2015 klo 12, BOR 100, Borealis, Joensuun kampus

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Piritta Torssonen tutki väitöskirjassaan metsäbiomassan tuotannon ja käytön mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä boreaalisissa metsissä Suomessa. Tutkimus osoitti, että muuttamalla nykyistä metsänhoitoa (harvennukset ja lannoitus) ja korjuuintensiteettiä (ainespuu, hakkuutähteet, kannot) voidaan lisätä metsäbiomassan tuotosta, metsien hiilen sidontaa ja varastoja kuten myös metsäbiomassan tuotannon ja käytön ilmastohyötyjä.

Metsät ja metsätalous tarjoavat monia tapoja ilmastonmuutoksen hillintään. Metsät sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ilmakehästä, johon voidaan vaikuttaa metsänhoidon keinoin. Näitä keinoja ovat esimerkiksi harvennusten lukumäärään ja ajoitukseen vaikuttaminen, typpilannoituksen käyttö ja kiertoajan säätely. Metsien hiilen sidontapotentiaaliin ja varastoihin vaikuttaa oleellisesti myös se missä määrin korjataan ainespuun ohella myös hakkuutähteitä tai kantoja. Hiilidioksidipäästöjä ilmakehään voidaan vähentää myös korvaamalla fossiilis-intensiivisiä materiaaleja ja polttoaineita metsäbiomassasta saatavilla materiaaleilla ja polttoaineilla.

Tämän työn mukaan suurin ilmastohyöty saavutetaan, kun ylläpidetään korkeampaa puustopääomaa verrattuna nykyisiin metsänhoitosuosituksiin ja käytetään typpilannoitusta kiertoajan kuluessa (60–80 vuoden kiertoaika). Ilmastohyödyt kasvavat myös kun ainespuuta ja energiabiomassaa (hakkuutähteet ja kannot päätehakkuusta) käytetään korvaamaan fossiilis-intensiivisiä materiaaleja ja polttoaineita. Tämän työn mukaan metsäbiomassan tuotannon ja käytön ilmastohyötyjen lisääminen voi toisaalta vähentää jossain määrin metsäbiomassan tuotannon kannattavuutta. Ilmastovaikutukset vaihtelevat myös ajan yli riippuen ympäristöolosuhteista (ilmasto ja kasvupaikka), metsien rakenteesta, ja fossiilisten materiaalien ja polttoaineiden korvauksessa käytetystä metsäbiomassaositteesta (ainespuu ja energiabiomassa).

Ilmastonmuutoksen myötä vuotuinen keskilämpötila ja sadanta muuttuvat, mikä vaikuttaa metsien kasvuun ja hiilen sidontapotentiaaliin. Vähittäinen metsänhoidon sopeuttaminen ilmastonmuutokseen onkin tarpeen tulevaisuudessa. Paikalliset ympäristöolosuhteet, metsien rakenne (ikä- ja puulajisuhteet) ja ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset eri aikajänteillä on huomioitava, jotta voidaan täysin hyödyntää ilmastonmuutoksen hyödyt ja vähentää sen haittoja.

MMM Piritta Torssosen metsätieteiden alaan kuuluva väitöskirja Potential of forest biomass production and utilization for mitigation of climate change in boreal conditions (Metsäbiomassan tuotannon ja käytön mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä boreaalisissa metsissä) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Johan Bergh, Linnaeus University, ja kustoksena professori Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto.

MMM Piritta Torssonen on syntynyt vuonna 1988 Iissä. Hän on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 2007 Simon lukiosta ja maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi vuonna 2011 Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja: MMM Piritta Torssonen, p. 040 838 4207, piritta.torssonen@uef.fi

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/ajassa/vaitoskuvat

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa