Aggressiivinen käytös lisää nuorten juomista, masennus ei

Aggressiivisesti käyttäytyvät nuoret juovat todennäköisemmin ja suurempia määrä alkoholia kuin muut, osoitti juuri julkaistu kuopiolaistutkimus. Sen sijaan masennus ja ahdistuneisuus eivät näytä lisäävän nuorten alkoholinkäyttöä. Tutkimuksessa selvitettiin psykososiaalisten ongelmien yhteyttä alkoholinkäyttöön 13–18-vuotiailla, ja siihen osallistui 4074 kuopiolaista nuorta. Tulokset julkaistiin Journal of Adolescence -lehdessä.

Tulosten perusteella myös tupakointi ja keskittymisvaikeudet lisäävät alkoholinkäytön todennäköisyyttä. Lisäksi tytöillä kuukautisten varhainen alkamisikä ja vanhempien avioero ovat yhteydessä alkoholinkäyttöön. Tutkimuksen mukaan aggressiivinen käytös oli tytöillä yleisempää kuin pojilla, mitä ei aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa ole havaittu.

– Tutkimus herättää pohdintoja mahdollisesta tyttöjen käytöksen muuttumisesta ja haavoittumisherkkyydestä nuoruusiän kehityskuohunnan aikana, Itä-Suomen yliopiston nuorisopsykiatrian professori ja Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian ylilääkäri Eila Laukkanen toteaa.

Kaikista tutkimukseen osallistuneista 60 prosenttia ja jo 15-vuotiaistakin yli puolet käytti alkoholia. Alkoholinkäytössä ei ollut suuria eroja tyttöjen ja poikien välillä. Alkoholia käyttävien nuorten osuus ei ole aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna kasvanut, mutta heistä monet juovat alkoholia paljon, jopa riskikulutuksen rajat ylittäviä määriä. Nuorena aloitettu alkoholinkäyttö voi lisätä monien mielenterveysongelmien ja alkoholiriippuvuuden todennäköisyyttä ja haitata myös aivojen kehitystä.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Tampereen yliopiston ja Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteistyönä.

Lisätietoja:

LK Petri Kivimäki, Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos, pkivimak (at) student.uef.fi , p. +358 50 4131469

Professori, ylilääkäri Eila Laukkanen, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala, eila.laukkanen (at) kuh.fi, p. +358 44 7172994

Petri Kivimäki, Virve Kekkonen, Hannu Valtonen, Tommi Tolmunen, Kirsi Honkalampi, Ulrich Tacke, Jukka Hintikka, Soili M. Lehto, Eila Laukkanen. Alcohol use among adolescents, aggressive behaviour, and internalizing problems. Journal of Adolescence. Volume 37, Issue 6, August 2014, 945–951.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa