Aivojen toistuva tasavirtastimulaatio on hyvin siedettyä

Aivojen tasavirtastimulaation sivuvaikutukset eivät lisäänny hoitojakson edetessä, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Tasavirtastimulaatio on menetelmä, jossa aivojen toimintaan pyritään vaikuttamaan johtamalla päähän heikko sähkövirta päänahalle asetettujen elektrodien kautta. Se voi soveltua muun muassa masennus- ja aivohalvauspotilaiden hoitoon.

– Stimulaatiokertojen lukumäärän ei havaittu vaikuttavan sivuvaikutusten määrään tai voimakkuuteen, toteaa Aaron Kortteenniemi, tutkimuksen ensimmäisenä kirjoittajana toiminut tohtorikoulutettava.

– Sen sijaan iäkkäämmillä havaittiin voimakkaampaa ihon punoitusta elektrodien alla.

Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen osallistui 82 tervettä, aikuista miestä, joista puolet sai aitoa stimulaatiota, puolet lumestimulaatiota. Jokainen koehenkilö sai stimulaatiota viitenä perättäisenä päivänä. Osallistujat ja tutkijat täyttivät joka tutkimuskerralla lomakkeen havaituista sivuvaikutuksista. Tiedot analysoitiin käyttäen uudenlaista lähestymistapaa, joka keskittyi hoitokertojen määrän vaikutuksen arviointiin.

– Stimulaatioon näyttäisi liittyvän ainoastaan ihon punoitusta elektrodien alla. Muissa sivuvaikutuksissa ei juuri ollut eroja ryhmien välillä, kuvailee Kortteenniemi.

Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) on lupaava hoitomuoto esimerkiksi masennuksen hoidossa ja aivohalvauksen kuntoutuksessa. Kumpikin näistä sairauksista aiheuttaa suurta haittaa potilaalle ja suuria kustannuksia yhteiskunnalle. Aivojen tasavirtastimulaatio voi tulevaisuudessa olla hoitovaihtoehto tilanteisiin, joissa nykyiset hoitomuodot eivät sovellu käytettäviksi.

Potilashoidossa stimulaatiojaksot ovat usein pitkiä, noin kymmenen päivää kestäviä, mutta tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että sivuvaikutukset säilyvät lievinä. Tutkimuksen menetelmiä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös suuremmissa aineistoissa, jolloin voidaan selvittää, mitkä potilasryhmät saavat hoidon hyödyt vähimmillä haitoilla.

Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Aaron Kortteenniemi, aaronk (a) student.uef.fi, 044 5278898

Dosentti, LT Soili Lehto, email. soili.lehto (a) helsinki.fi

Kortteenniemi A, Javadi AH, Wikgren J, Lehto SM. Progression of adverse effects over consecutive sessions of transcranial direct current stimulation. Clinical Neurophysiology, julkaistu verkossa 7.10.2017. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.09.112

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa