Aivovaltimoaneurysmaan löytyi lupaava lääke

Aivovaltimoaneurysmien muodostumista ja puhkeamista voi olla tulevaisuudessa mahdollista ehkäistä lääkehoidolla. Science signaling -lehdessä julkaistu kokeellinen tutkimus osoitti selektiivisen prostaglandiinireseptori EP2:n salpaajan estävän sekä aivovaltimoaneurysmien muodostumista että olemassa olevien aneurysmien laajentumista. Tutkijoiden mukaan EP2-salpaajat vaikuttavat lupaavalta vaihtoehdolta suonen sisäiselle hoidolle tai avokirurgialle aivovaltimoaneurysmien hoidossa. Japanilais-suomalaisessa tutkimuksessa oli mukana Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutin, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Helsingin yliopiston tutkijoita.

Aivovaltimoaneurysma on aivovaltimon pullistuma, joka voi puhjetessaan aiheuttaa hengenvaarallisen lukinkalvonalaisen verenvuodon. Lukinkalvonalainen verenvuoto johtaa kuolemaan jopa noin 40 prosentilla sairastuneista potilaista ja pysyviin haittoihin suurella osalla vuodosta selvinneistä, joten vuodon ehkäiseminen on tärkeä tavoite. Aneurysman kantajia on arviolta kolme prosenttia väestöstä. Puhkeamisalttiiksi arvioitu aivovaltimoaneurysma voidaan nykyisin hoitaa kirurgisella tai suonensisäisellä toimenpiteellä, mutta ehkäisevää lääkehoitoa ei toistaiseksi ole.

Aneurysmaan liittyy valtimon seinämän krooninen tulehdustila ja rappeutuminen sekä tulehdussolujen kertyminen seinämään. Tutkimuksessa selvitettiin näihin muutoksiin johtavia mekanismeja potilasnäytteiden sekä eläin- ja solumallien avulla ja testattiin uutta lääkehoitoa. Prostaglandiinireseptori EP2 osoittautui keskeiseksi signalointireitissä, joka saa aikaan tulehdusvasteen ja edistää aneurysman kehittymistä. Lääkehoito selektiivisellä EP2-reseptoprin salpaajalla esti merkittävästi aivovaltimoaneurysmien muodostumista ja olemassa olevien aneurysmien laajentumista eläinmalleissa. Lääke myös vähensi rappeutumismuutoksia ja tulehdussolujen kertymistä aneurysman seinämään.

Dosentti Juhana Frösén kertoo, että Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on tutkittu tuohon samaan signalointireittiin vaikuttavien lääkeaineiden käytön vaikutusta aivovaltimoaneurysmien kasvuun ja vuotoriskiin. – Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että tutkimusartikkelissa kuvattuun mekanismiin kohdistuvalla lääkehoidolla voi mahdollisesti estää aivovaltimoaneurysmien muodostumista ja vuotoa potilailla. Suunnitteilla on eteneminen kliinisiin hoitokokeisiin. Lääkehoidon löytyminen on merkittävä edistysaskel aneurysmien hoidossa.

Lisätietoja:

Dosentti Juhana Frösén, KYS Neurokirurgia ja Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti, puh.044 717 2308, juhana.frosen (a) kuh.fi

Tutkimusartikkeli:

Tomohiro Aoki, Juhana Frösén, Miyuki Fukuda, Kana Bando, Go Shioi, Keiichi Tsuji, Eliisa Ollikainen, Kazuhiko Nozaki, Johanna Laakkonen, Shuh Narumiya. Prostaglandin E2–EP2–NF-kB signaling in macrophages as a potential therapeutic target for intracranial aneurysms. Science Signaling 10, eaah6037 (2017) 7 February 2017. stke.sciencemag.org/content/10/465/eaah6037.full-text.pdf

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa