Alzheimerin taudin ja metabolisen oireyhtymän riskitekijät voivat kasautua jo lapsuudessa

Tuoreen tutkimuksen mukaan perinnöllinen alttius Alzheimerin tautiin on yhteydessä kohonneeseen verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien vaaraan jo lapsuudessa. Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksesta saadut tulokset julkaistiin tieteellisessä Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä.

Alzheimerin tauti on muistisairauksista yleisin. Perinnöllisen alttiuden lisäksi sen vaaraa lisäävät myös sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntasairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen riskitekijät. Näiden riskitekijöiden kasaumaa kutsutaan metaboliseksi oireyhtymäksi. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin Alzheimerin taudin geneettisen riskin yhteyttä verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöihin 469 alakouluikäisellä kuopiolaisella lapsella kahden vuoden seurannassa. Geneettisiä tekijöitä sekä verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien vaaratekijöitä tutkittiin verikokeista. Lisäksi kehon rasvapitoisuutta mitattiin DXA-laitteella.

Tutkimus osoitti, että tytöillä, joilla Alzheimerin taudin geneettinen riski oli korkeampi, oli myös korkeammat LDL-kolesterolipitoisuudet tutkimuksen alkutilanteessa. Kahden vuoden seurannassa poikkeavat insuliini- ja glukoosipitoisuudet, heikentynyt insuliiniherkkyys ja metabolisen oireyhtymän piirteet olivat heillä yleisempiä kuin muilla. Pojilla vastaavia yhteyksiä ei havaittu.

Alzheimerin taudin geneettisen riskin sekä verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöiden yhteys oli selkein ylipainoisilla ja lihavilla tytöillä.

– Ylipaino ja lihavuus voivat vahvistaa geneettisten tekijöiden haitallista vaikutusta sydän-, verisuoni- ja aineenvaihduntaterveyteen. Terveelliset elintavat, kuten riittävä uni ja liikunta ja terveellinen ruokavalio voivat puolestaan vähentää perinnöllisiä haittoja, kertoo lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti Eero Haapala Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista.

Geneettinen alttius Alzheimerin taudille ja verenkiertoelimistön ja aineenvaihdunnan sairauksien riskitekijät olivat tulosten mukaan siis yhteydessä toisiinsa alakouluikäisillä tytöillä. Vaikka kyseiset riskitekijät suurentavat Alzheimerin taudin vaaraa aikuisilla, lapsilla tämän yhteyden merkitys kaipaa vielä lisää tutkimusta.

– Tiedämme, että sydän- ja verisuonitautien kehittyminen voi alkaa jo lapsuudessa, mutta Alzheimerin taudista vastaavaa näyttöä on vielä hyvin vähän, Haapala toteaa.

Lue Eero Haapalan blogikirjoitus tutkimustuloksista:

https://blogs.uef.fi/puheenvuoroja/2018/09/25/alzheimerin-taudin-geneettiset-riskitekijat-ovat-yhteydessa-kohonneeseen-metabolisen-oireyhtyman-vaaraan-jo-lapsuudessa/

Infograafi liitteenä: Eero Haapala.

Lisätietoja

Eero Haapala, FT, dos. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. puh. +358408054210, eero.a.haapala@jyu.fi

Tutkimusartikkeli ja linkki kirjoittajan versioon

Haapala EA, Paananen J, Hiltunen M, Lakka TA. Associations of Genetic Susceptibility to Alzheimer’s Disease with Adiposity and Cardiometabolic Risk Factors among Children in a 2-Year Follow-up Study. Journal of Alzheimer’s Disease 2018;64:587-595. DOI: 10.3233/JAD-180216 https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad180216

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/58835/haapalaymjad180216.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa

Multimedia

Multimedia