Apteekin asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin

Suomalaisten apteekkien asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköisen reseptin käyttöönottoon ja kokevat harvoin ongelmia asioidessaan sähköisellä reseptillä apteekissa. Asiakkaiden kokemuksia selvitettiin äskettäin julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa.

Apteekin asiakkaista 96 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Vain joka kymmenes oli kokenut sähköiseen reseptiin liittyviä ongelmia viimeisimmällä apteekkikäynnillään. Yleisimmät ongelmat liittyivät siihen, että reseptillä ei ollut enää jäljellä lääkettä tai resepti oli vanhentunut asiakkaan tietämättä. 79 prosentille oli kerrottu apteekkikäynnin yhteydessä reseptille jäljelle jäävä lääkemäärä. Puolet asiakkaista kertoi pysyvänsä ajan tasalla sähköisten reseptiensä tiedoista kysymällä apteekista. 45 prosenttia seurasi reseptitietojaan myös lääkepakkaukseen kiinnitetystä tarrasta ja 38 prosenttia Omakanta-internetpalvelusta. Apteekki ja pakkaukseen kiinnitetty tarra olivat tiedonlähteinä tavallisimmin 75 vuotta täyttäneille, kun taas Omakantaa käyttivät selvästi enemmän nuoremmat asiakkaat.

Puolet asiakkaista oli uusinut sähköisiä reseptejään apteekin kautta. Heistä 92 prosenttia kertoi uusimisen sujuneen ongelmitta. Tavallisimpia ongelmia olivat pitkät odotusajat, lääkkeen loppuminen ennen uusimista tai epäselvyys reseptin uusimisen tilasta. Joka kolmas oli ostanut lääkkeitä sähköisellä reseptillä jonkun toisen puolesta. Heistä 94 prosenttia koki toisen puolesta asioinnin sujuneen hyvin. Joillekin ongelmia aiheutti tietämättömyys asiointiin vaaditusta kirjallisesta suostumuksesta. Lisäksi vanhemmat kokivat ongelmalliseksi lasten reseptitietojen puuttumisen Omakanta-palvelusta.

Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena syksyllä 2015. Apteekit jakoivat yhteensä 2 913 kyselylomaketta täysi-ikäisille asiakkailleen, jotka hakivat sähköisellä reseptillä lääkettä itselleen. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistui 18 eri kokoista apteekkia ympäri Suomen. Lopullinen aineisto koostui 1 288 lomakkeesta eli vastausprosentti oli 44. Vastaavia vastausprosentteja on saavutettu myös muissa samalla menetelmällä toteutetuissa tutkimuksissa, joissa muistutuskyselyä ei asiakkaiden henkilötietojen puuttuessa voida lähettää. Tutkimus julkaistiin kanadalaisessa Journal of Medical Internet Research -lehdessä.

Tutkimus on osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella tehtävää tutkimusprojektia, jossa selvitetään, ovatko sähköiselle reseptille laissa asetetut tavoitteet toteutuneet lääkkeen määrääjien, apteekkien ja lääkkeiden käyttäjien näkökulmista. Tutkimusta rahoittaa Kela.              

Sähköinen resepti otettiin Suomessa käyttöön tarkoituksena parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Vuodesta 2012 asteittain käyttöönotettua järjestelmää on kehitetty käyttäjiltä saatujen kokemusten perusteella jatkuvasti. Terveydenhuollon digitalisaatio on yksi 2000-luvun keskeisimpiä terveyspoliittisia tavoitteita maailmanlaajuisesti. Vain muutamat valtiot Suomen ohella ovat onnistuneet sähköisen reseptin kansallisessa käyttöönotossa, ja tutkimustietoa aiheesta on vasta vähän.                                      

Lisätietoja:

Nuorempi tutkija Elina Lämsä, puh. 040 355 2041,elina.lamsa (a) uef.fi

Professori Riitta Ahonen, puh. 050 363 7902, riitta.ahonen (a) uef.fi

Alkuperäisjulkaisu: Lämsä E, Timonen J, Ahonen R. Pharmacy Customers’ Experiences With Electronic Prescriptions: Cross-Sectional Survey on Nationwide Implementation in Finland. Journal of Medical Internet Research 20(2): e68, 2018. doi:10.2196/jmir.9367

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa