Elämäntapamuutokset ehkäisevät muistin heikkenemistä myös geneettisesti alttiilla

Tehostettu elämäntapaneuvonta ehkäisee tiedollisten toimintojen heikkenemistä myös niillä, joilla on Alzheimerin taudille altistava APOE4-riskigeeni, osoittaa JAMA Neurology -lehdessä juuri julkaistu tutkimus.

Kaksivuotiseen FINGER-tutkimukseen osallistui 60–77-vuotiaita suomalaisia, joilla oli muistisairauksien riskitekijöitä. Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai tavanomaista elintapaneuvontaa ja toinen tehostettua neuvontaa. Tehostettu neuvonta tarkoitti ravitsemusohjausta ja osallistumista liikunta- ja muistiharjoitteluun sekä tukea sydän- ja verisuonitautien riskien hallintaan.

Jo aiemmin julkaistut tulokset osoittivat, että tavanomaista neuvontaa saaneella verrokkiryhmällä oli huomattavasti suurempi riski muistitoimintojen ja tiedonkäsittelyn heikkenemiseen kuin interventioon eli tehostettuun elintapaohjaukseen osallistuneella ryhmällä.

Nyt tutkimusaineistosta analysoitiin, vaikuttiko yleinen Alzheimerin geenille altistava APOE4-geeni intervention tehoon. Analyysiin sisällytettiin 1109 osallistujaa, joista 362 oli APOE4:n kantajia. Tulokset osoittivat, että tehostettu elämäntapaneuvonta ehkäisi tiedollisten toimintojen heikkenemistä riskigeenistä riippumatta. Ryhmien sisäiset analyysit antoivat viitteitä siitä, että APOE4:n kantajilla tulokset voivat olla jopa paremmat.

– Monia huolestuttaa, onko terveellisistä elämäntapamuutoksista hyötyä, jos dementiaan on geneettinen alttius. Iloksemme tässä tutkimuksessa hyöty nähtiin, kun interventio aloitettiin aikaisin, ennen vakavampien muistihäiriöiden ilmaantumista, toteaa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, akatemiatutkija Alina Solomon.

FINGER-intervention mallia sovelletaan ja testataan parhaillaan kansainvälisessä World Wide FINGERS -verkostossa. Eri puolilla maailmaa ja kulttuuritaustaltaan erilaisissa väestöissä toteutettavat uudet interventiotutkimukset antavat lähtökohtia dementian ehkäisemiselle maailmanlaajuisesti, kertoo FINGER-tutkimuksen johtaja, professori Miia Kivipelto.

Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa olivat Itä-Suomen yliopisto, THL, Helsingin ja Oulun yliopistot sekä Karoliininen instituutti Ruotsissa.

Lisätietoja:

Professori Miia Kivipelto, Karoliininen instituutti, Itä-Suomen yliopisto ja THL, miia.kivipelto (a) ki.se, p. +46739940922

Tutkimusartikkeli:

Effect of the Apolipoprotein E genotype on Cognitive Change During a Multidomain Lifestyle Intervention. A Subgroup Analysis of a Randomized Clinical trial. Solomon A, Turunen H, Ngandu T, Peltonen M, Levälahti E, Helisalmi S, Antikainen R, Bäckman L, Hänninen T, Jula A, Laatikainen T, Lehtisalo J, Lindström J, Paajanen T, Pajala S, Stigsdotter-Neely A, Strandberg T, Tuomilehto J, Soininen H, Kivipelto M. Jama Neurology 22.1.2018.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa