Euroopan komissio myönsi merkittävän rahoituksen Sirpa Kaunistolle biologian laitokselle

Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen apurahatutkija Sirpa Kaunisto on saanut 235 285 euron tutkimusrahoituksen EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa lämpötilan, kemikaalien ja taudinaiheuttajien ekologisista ja evolutiivisista vaikutuksista selkärangattomilla mallilajeilla. Malleina käytetään useita eri Drosophila-suvun kärpäslajeja, mikä mahdollistaa tulosten hyvän yleistettävyyden sekä kehityshistorialliset tulkinnat. Yhteistyössä kanadalaisen Länsi-Ontarion yliopiston (University of Western Ontario) kanssa tehtävä tutkimus on merkittävä, sillä kolmen keskeisen ympäristömuuttujan eli lämpötilan, kemikaalien ja taudinaiheuttajien yhteisvaikutuksia eliöihin ei ole aiemmin juuri tutkittu.

Projektissa tutkitaan ympäristön stressitekijöiden erillis- ja yhteisvaikutuksia selkärangattomien lajien fysiologiaan ja elinkiertopiirteisiin. Lisäksi selvitetään stressitekijöiden mahdollisen vuorovaikutuksen taustalla vaikuttavia mekanismeja. Tutkimus sisältää runsaasti ympäristön- ja luonnonsuojelullisia näkökulmia ja tuottaa sovellettavaa monitieteellistä tietoa esimerkiksi lajien suojeluun ja toisaalta haitallisten lajien torjuntaan.

Kansainvälisesti kilpailtu Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship -rahoitus on osa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmaa. Rahoitus on kolmivuotinen ja alkaa syyskuussa 2015.

Kaunisto on valmistunut filosofian tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2012 ja työskennellyt sen jälkeen pääsääntöisesti apurahatutkijana Itä-Suomen yliopistossa.

Lisätietoja:
Sirpa Kaunisto, p. +358 50 490 4831, sirpa.kaunisto (at) uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa