Farmasian laitokselta uutta yritystoimintaa Tekesin rahoituksella

Itä-Suomen yliopistossa on tehty vedenpuhdistukseen liittyvää adsorbenttitutkimusta jo lähes kymmenen vuoden ajan. Osana tutkimustyötä yliopiston farmasian laitoksella syntyi uusi spin-off-yritys BioSO4 Oy, jonka tavoitteena on kaupallistaa biopolymeeripohjaisia vedenpuhdistusmateriaaleja ja pilotoida ratkaisujen toimivuus asiakkaan prosesseissa.

Kaupallistamisen valmistelu toteutettiin Tekesin rahoittamassa TUTL-hankkeessa. Hankkeen keksinnöllisestä tulosaineistosta on jätetty kaksi patenttihakemusta, joiden kaupalliset hyödyntämisoikeudet BioSO4 Oy on ostanut Itä-Suomen yliopistolta. Tällä hetkellä yritys neuvottelee ensimmäisistä kaupoista suomalaisten asiakkaiden kanssa. Menetelmällä uskotaan olevan myös vientimahdollisuuksia muun muassa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Viime aikoina erityisesti sulfaatti ja sen poistaminen erilaista vesistä, kuten kaivosten, paperitehtaiden ja lämpövoimaloiden vesistä, on noussut mediassa voimakkaasti esiin. Perinteisesti sulfaatti poistetaan ns. kipsisakkana, mutta sakan vesiliukoisuudesta johtuen veteen jää tyypillisesti 1,5–2 g/l sulfaattia. Tällä hetkellä ei ole nopeaa ja toimintavarmaa menetelmää, jolla erilaisten vesien sulfaattipitoisuus voidaan laskea juoma-vesisuosituksen (0.25 g/l) tasolle.

Geologian tutkimuskeskuksen projektipäällikkö Janne Kankkunen sekä farmasian laitoksen tutkija Juha-Matti Aalto ja professori Jouko Vepsäläinen ovat pyrkineet ratkaisemaan tätä ongelmaa biopohjaisten adsorbtiomateriaalien avulla jo vuosikausia. Tutkimustyön tuloksena kehitettiin menetelmä, jolla ravun kuorista peräisin olevalla yhdisteellä voidaan vedessä oleva sulfaatti poistaa lähes kokonaan. Menetelmää on testattu onnistuneesti hyvin erilaisilla aidoilla vesinäytteillä alkaen teollisuuden prosessijätevesistä (sulfaattia 10000 mg/l) ja päätyen Kuopion kaupungin juomaveteen (40 mg/l). Merkittävänä etuna muihin menetelmiin on kierrätettävyys, sillä sekä adsorbentti että siihen kiinnittynyt sulfaatti voidaan kierrättää uusiokäyttöön.

Idea nyt kaupallistettavaan menetelmään syntyi Itä-Suomen yliopiston kärkihankerahoituksen aikana, jonka jälkeen keksintöä on jatkokehitetty Tekesin TUTL-hankkeessa. Hankkeen aikana toteutetun teknisen ja kaupallisen selvitysten perusteella tällaisille biopohjaisille adsorbenteille on kysyntää. Etenkin Suomessa toimivat kaivokset ovat olleet aktiivisesti mukana tutkimushankkeessa, ja menetelmää on pilotoitu yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa useilla kaivoksilla. Erilaisille biopohjaisille adsorbenttimateriaaleille on laajaa kysyntää myös muun muassa ravinteiden poistossa, toteaa MAYT Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Leppänen, joka on seurannut yrityksen syntymistä ja keksinnön kaupallistamista aitiopaikalta.

Myös yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut on edistänyt merkittävästi uuden tutkimuslähtöisen yritystoiminnan syntymistä.

– Tekesin rahoitus toimii erinomaisena siltarahoituksena hyödyntämään yliopiston vahvaa tutkimusosaamista suomalaisen elinkeinoelämän vahvistamiseksi. Onnistumisen edellytyksenä on aina tutkijoiden vahva sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin ja tutkimusosaamisensa laajempaan hyödyntämiseen. Uuden tutkimuslähtöisen yrityksen perustaminen oli osoitus siitä, toteaa hankkeen kaupallistamisen ja teknologiansiirron valmisteluun osallistunut yrityskehitys-asiantuntija Matti Höytö yrittäjyys- ja innovaatiopalveluista.

– BioSO4 Oy aikoo jatkossakin tehdä tiivistä yhteistyötä yliopiston ja kotimaistenkin yritysten kanssa. Tavoitteena on tulevaisuudessa kaupallistaa muitakin yliopistolla kehitettyjä biopohjaisia adsorbentteja yhdessä yliopiston muiden tutkimusryhmien kanssa, kertoo BioSO4 Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Kankkunen.

Lisätietoja:

Janne Kankkunen, BioSO4 Oy:n hallituksen puheenjohtaja, p. 044 3099322, janne.kankkunen(at)gtk.fi

Jouko Vepsäläinen, professori, farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 3553256, jouko.vepsalainen(at)uef.fi

Matti Höytö, Tekes TUTL-rahoitus, yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 3545916, matti.hoyto(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa