Hoitotyön henkilöstömitoitukseen uusi työkalu

Itä-Suomen yliopistossa on luotu hoitotyön henkilöstövoimavarojen mitoittamiseksi laskentamalli, josta on tarkoitus kehittää kaupallinen tietojärjestelmäpohjainen sähköinen työkalu sairaaloiden ja laajemmin terveydenhuollon yksiköiden käyttöön. TEKESin rahoittama kehittämistyö toteutetaan hoitotieteen ja tietojenkäsittelytieteen laitosten sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteistyönä.

Innovaatio perustuu pitkäjänteiselle tutkimustyölle terveyspalvelujärjestelmän toimintaa tarkastelevassa Vetovoimainen ja turvallinen sairaala- eli At Safe -hankkeessa (Attractive and Safe Hospital Study). Professori Katri Vehviläinen-Julkusen johtamassa tutkimuksessa tuotettiin henkilöstövoimavarojen laskemiseen malli, jonka alustavaa versiota on testattu manuaalisena versiona vuosina 2012-2013. TEKES on nyt myöntänyt lähes 300 000 euron TUTL -rahoituksen (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) uudelle hankkeelle, jonka aikana Henkilöstömitoitustyökalua (HMT) kehitetään toimivaksi työkaluksi myös laajempaan käyttöön.

Huoli terveydenhuollon henkilöstön, erityisesti hoitohenkilöstön, riittävyydestä yhdistettynä väestön ikääntymiseen ja hoidon sekä hoivan tarpeiden lisääntymiseen on kansallinen ja kansainvälinen. On välttämätöntä, että potilaiden hoidon tarve ja sitä vastaava henkilöstöresurssi pystytään määrittämään mahdollisimman luotettavasti ja vertailukelpoisesti. Terveydenhuollon ICT -ratkaisut ovat maassamme hyvin kehittyneitä, mutta erillisiin järjestelmiin tallentuvia aineistoja ja tietoja on vaikea hyödyntää päätöksenteossa. Tässä hankkeessa yhdistetään näitä tietoja käyttökelpoisiksi välineiksi terveydenhuollon toimijoille ja arvioidaan tuotteen toimivuutta sekä kaupallistamispotentiaalia, Vehviläinen-Julkunen sanoo.

1.6.2014 - 30.11.2015 toteutettavan hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Katri Vehviläinen-Julkunen ja tutkijana tohtori Taina Pitkäaho hoitotieteen laitokselta. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen vastuuhenkilönä toimii professori Pekka Toivanen Computational Intelligence- eli CI-tutkimusryhmineen. Projektiin liittyy myös monipuolinen yhteistyö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Istekki Oy:n kanssa sekä kaupallistamisen asiantuntijoiden kuten Itä-Suomen yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiopalvelujen kanssa.

– Yhteistyö sairaalan kanssa on keskeistä prototyypin käytettävyyden arvioinnissa, Vehviläinen-Julkunen sanoo.

Yhteystiedot:

Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, hankkeen vastuullinen johtaja, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos p. 050-3381957

Taina Pitkäaho, post doc tutkija, Hoitotieteen laitos, p. 050 -348 4705

Pekka Toivanen, professori, Tietojenkäsittelytieteen laitos, (CI –ryhmä) p. 040-543 9021

Keijo Haataja, tutkimuspäällikkö, Tietojenkäsittelytieteen laitos, (CI-ryhmä), p. 045-6565466

Matti Höytö, yrityskehitysasiantuntija, Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut, p. +358 40 354 5916

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa

Lainaukset

Yhteistyö sairaalan kanssa on keskeistä prototyypin käytettävyyden arvioinnissa.
Professori Katri Vehviläinen-Julkunen