Itä-Suomen yliopisto aloittaa uuden strategiansa valmistelun

Itä-Suomen yliopisto aloittaa uuden strategiansa laatimisen vuosille 2021–2030. Koko yliopistoyhteisön osallistavan strategiatyön tehtävänä on tunnistaa ja vahvistaa keinoja, joilla yliopisto yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa voi tuloksellisesti vastata toimintaympäristön muutoksiin ja yhteiskunnan digitalisoitumiseen. Myös tulevaisuudessa Itä-Suomen yliopisto haluaa olla merkittävä vaikuttaja niin Suomessa kuin maailmalla ja vahvistaa asemaansa maailman parhaiden yliopistojen joukossa.

Vuoden 2019 alussa käynnistyvän strategiatyön ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan nykyistä strategiaa ja luodaan tulevaisuuskuvaa yliopiston muuttuvasta toimintaympäristöstä. Strategiatyön edetessä tavoitteena on luoda yhteinen näkemys yliopiston tehtävästä, tavoitteista ja menestystekijöistä seuraavalla vuosikymmenellä.

Yliopiston profiilialueiden vahva tutkimustoiminta on avainasemassa myös tulevaisuudessa. Tieteen, opetuksen ja innovaatiotoiminnan avoin toimintakulttuuri antavat erinomaiset lähtökohdat vaikuttavuutemme vahvistamiseen, rehtori Jukka Mönkkönen sanoo.

Strategiatyössä huomioitavia teemoja ovat muun muassa työn murros ja jatkuva oppiminen, kansainvälisyyden vahvistaminen ja yhteistoiminta ekosysteemeissä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Strategiatyössä keskeistä on yliopistoyhteisön ja sidosryhmien osallistuminen strategian valmisteluun kyselyiden, työpajojen ja erilaisten yhteistyötilaisuuksien muodossa. Strategian valmistelun tueksi toteutetaan yliopiston nykytilaan ja tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointiin liittyviä selvityksiä. Strategiaprosessiin liittyy vuonna 2019 toteutettava tutkimuksen arviointi.

Tavoitteena on, että yliopiston hallitus vahvistaisi strategian vuoden 2020 alussa.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 0294 45 8001

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa