Itä-Suomen yliopisto hyvässä tuloskunnossa

Vuonna 2018 Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin 153 tohtorintutkintoa, 1 591 ylempää korkeakoulututkintoa ja 1 435 alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkintotavoitteet saavutettiin, ja ylemmissä korkeakoulututkinnoissa yliopisto teki historiansa parhaan tuloksen. Kansainvälisten julkaisujen määrä säilyi aiempien vuosien tasolla.

Varsinaisen toiminnan, opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus ja täydentävä rahoitus, tuotot olivat 228,4 milj. euroa ja kulut 229,4 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli noin 1 milj. euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituneet nettotuotot olivat 4,7 milj. euroa. Yliopistojen sijoitustoiminnan kirjanpitokäsittely muuttui vuoden 2018 alussa. Sijoitusomaisuuden realisoitumattomat arvojen muutokset kirjattiin 1.1.2018 alkaen tulosvaikutteisesti, kun ne aiempina vuosina kirjattiin ilman tulosvaikutusta taseeseen käyvän arvon rahastoon. Vuoden lopussa rahoitusmarkkinoiden nopea heilahtelu aiheutti sijoitusomaisuuteen poikkeuksellisen suuren laskennallisen realisoitumattoman arvonlaskun edellisvuoteen verrattuna. Tämän seurauksena yliopiston tulos painui 6,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Tammi-helmikuussa 2019 suurin osa tästä arvonlaskusta on jo palautunut takaisin.

Yliopistojen sijoitustoiminnan kirjanpitokäsittelyn muututtua taseeseen vuosina 2010–2017 kertynyt käyvän arvon rahasto, 13,4 milj. euroa, purettiin siirtämällä varat edellisten tilikausien ylijäämään sekä rahastojen pääomiin. Yliopiston tilikausien ylijäämät ovat edellä mainittu siirto ja vuoden 2018 alijäämä huomioiden 55,8 milj. euroa.

Sijoitustoiminnan kirjanpitokäsittelyn muutos vaikeuttaa yliopiston tuloksen ennakointia.

– Oleellista on, että varsinaisen toiminnan tulos on pitkällä aikavälillä tasapainossa, rehtori Jukka Mönkkönen sanoo.

– Yliopisto on taloudellisesti tasapainossa ja akateemisten tulosten suhteen hyvässä tuloskunnossa. Nyt valmistaudumme opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa keväällä 2020 käytäviin tulossopimuskauden 2021–2024 neuvotteluihin, Mönkkönen toteaa.

Sitä varten yliopisto uusii parhaillaan strategiaansa, jonka on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Vuoden 2018 tilinpäätös oli Itä-Suomen yliopiston hallituksen käsittelyssä 9. huhtikuuta. Yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätöksen 22. toukokuuta.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057

Talousjohtaja Matti Paavonsalo, p. 050 517 3243

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa