Itä-Suomen yliopisto kartoitti Kuopion seudun translationaalisen lääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen tilan

Itä-Suomen yliopistossa on toteutettu translationaalisen lääketieteen tutkimus- ja koulutusohjelman suunnitteluhanke. Sen perusteella translationaalisen lääketieteen tutkimusta tekevät Kuopion seudulla useat tahot, joilla on kiinnostusta yhteistyöhön ja alan kehittämiseen. Alan koulutusta voidaan vahvistaa nykyisten koulutusohjelmien puitteissa. Hanke toteutettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan Sosiaalirahaston rahoituksella.

Translationaalinen lääketiede määritellään usein tutkimukseksi, jota tehdään "laboratoriosta potilasvuoteen ääreen". Sen lupaus on nopeuttaa perustutkimuksen tulosten soveltamista käytännön potilastyöhön. Se edistää perustutkimustiedon hyödyntämistä potilastutkimuksissa ja toisaalta potilasnäytteiden ja tautimallien hyödyntämistä tautimekanismien ja hoitokohteiden selvityksessä.

Itä-Suomen yliopistossa tehdään translationaalista lääketiedettä sivuavaa tutkimusta kansainvälisesti huipputasolla. Siltatutkimus perustutkimuksen ja kliinisten sovellusten välillä on myös keskeisessä roolissa monien Kuopion seudun yritysten tuotekehityksessä. Alan tutkimuksen ja koulutuksen rakenteet kuitenkin puuttuvat Itä-Suomen yliopistosta ja Kuopion seudulta.

Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa translationaalisen lääketieteen nykytila Kuopiossa ja suunnitella selvitysten perusteella alan kehittymiseen vaadittavat toimenpiteet. Hankkeessa konsultoitiin alalla toimivia tahoja Itä-Suomen yliopistossa, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja bioalan yrityksissä. Tavoitteena oli selvittää translationaalisen lääketieteen tutkimus- ja koulutusohjelman tarve ja hyödyntämättömät mahdollisuudet Itä-Suomen yliopistossa.

Hankkeen aikana saavutettiin keskusteluyhteys Kuopion translationaalisen lääketieteen toimijoihin. Valtaosassa konsultaatioista korostui translationaalisen lääketieteen tärkeys ja usko sen lisääntyneeseen merkitykseen tulevaisuudessa. Vaikka yleisesti ottaen oman alueen nykytilanne tunnettiin heikosti, alan tutkimusta ja koulutusta tulisi haastateltujen henkilöiden mukaan kehittää tulevaisuudessa. Lisäksi lähes kaikki toimijat olivat yksimielisiä siitä, että translationaalisen lääketieteen yhteistyötä eri tahojen välillä tulisi lisätä.

Selvitysten mukaan Kuopion seudun translationaalisen lääketieteen koulutustilanne on hyvä, sillä opetusta järjestetään sekä yliopistolla että yliopistollisessa sairaalassa. Siten todettiin, että tarvetta uuden, erillisen ohjelman perustamiselle ei ole, vaan translationaalisen lääketieteen näkökulma on mahdollista sisällyttää aikaisempaa painokkaammin jo olemassa oleviin koulutusohjelmiin. Tutkimuksen tilannekartoitus osoitti Kuopiossa olevan useita tahoja, jotka tekevät translationaalista tutkimusta ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään alaa entisestään. Hankkeessa tunnistettiin translationaalisen lääketieteen tutkimus kehitettäväksi alaksi. Kehittämiseen panostetaan mahdollisessa jatkohankkeessa.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Katja Kanninen, katja.kanninen@uef.fi, puh. 040 135 4377

Professori Jari Koistinaho, jari.koistinaho@uef.fi, puh. 040 355 2427

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa