Itä-Suomen yliopisto kehittää oppimisympäristöjään

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy tänä vuonna useita oppimisympäristöjen kehittämishankkeita. Yliopisto on myöntänyt kaikkiaan 30 000 euroa rahoitusta kuudelle hankkeelle, joissa kehitetään muun muassa pilvipalvelun käyttöä opetuksessa, työssäoppimisen mobiilipalvelua, videoluennon käyttöä, kokemuksellista oppimista sosiaalisen median keinoin, käänteistä kemian opetusta ja lääkkeenannon simulaatiota. Hanke-esityksiä tuli yhteensä 45.

Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden kautta yliopisto edistää tiedekuntien, yksikköjen ja tieteenalojen välistä yhteistyötä sekä uusia digitaalisia oppimisratkaisuja. Tavoitteena on myös tukea opetus- ja oppimiskulttuurin muutosta sekä parhaiden käytäntöjen levittämistä laajasti koko yliopistossa.

Itä-Suomen yliopiston strategisena tavoitteena on olla Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö vuoteen 2020 mennessä. Oppimisympäristöjen kehittämisrahalla tuetaan tämän tavoitteen saavuttamista oppimisympäristöjen kehittämisen toimenpideohjelman mukaisesti.

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, jaakko.puhakka (a) uef.fi, p. 029 445 8018

Oppimisympäristöjen kehittämisrahalla tuettavat hankkeet:

1. Moniammatillisen vuorovaikutusosaamisen kehittäminen – uuden opintojakson oppimisympäristön suunnittelu ja käytännön toteutus (5 500 €). Filosofisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteishankkeen tavoitteena on testata ja kehittää o365-pilvipalvelun tuomia mahdollisuuksia opetuksessa ja ohjauksessa luomalla tutkimusperustainen henkilökohtainen oppimisympäristö. Samalla lisätään tiedelaitosten välistä opetusyhteistyötä ja opetuksen kehittämistä. Hankkeen vastuuhenkilöt ovat yliopistonlehtori Aino Äikäs, laitoksen johtaja, professori Johanna Lammintakanen ja professori Riitta Vornanen.

2. TopMob – Työssäoppimisen mobiili oppimisympäristö (6 500 €). Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ja filosofisen tiedekunnan yhteishankkeessa kehitetään eri oppiaineiden työssäoppimis- ja harjoittelujaksoilla käytettävä mobiilipalvelu, jonka avulla opiskelijat voivat määritellä harjoittelujakson keskeiset oppimistavoitteet sekä kirjata ja seurata työssäoppimisjakson tapahtumia. Hankkeen vastuuhenkilöt ovat tutkijatohtori Ilkka Jormanainen ja yliopistonlehtori Heikki Salomaa.

3. Asiantuntijavideoluennot oppimisympäristön pohjana (4 500 €). Hankkeen toteuttaa filosofinen tiedekunta ja siinä kehitetään malli, jossa hyödynnetään lyhyitä videoluentoja tukemaan opiskelijoiden joustavaa ja yhteisöllistä oppimista. Hankkeen vastuuhenkilöt ovat tutkijatohtori Erkko Sointu ja yliopistotutkija Teemu Valtonen.

4. Puheviestintää kauppatieteiden opiskelijoille -oppimisprojektin pilotointi (6 000 €). Hankkeen toteuttaa kielikeskus yhteistyössä kauppatieteen laitoksen kanssa. Hankkeessa toteutettavalla kurssilla testataan sosiaalisen median opetuskäyttöä sekä oppimisprosessin integroimista muuhun opiskeluun ja työelämään. Kurssille luodaan Moodle-oppimisympäristö noudattaen kokemuksellisen oppimisen syklejä: suunnitteluvaihe, tiedon opiskelu, harjoittelu ja arviointi. Hankkeen vastuuhenkilö on kielikeskuksen johtaja Raija Elsinen.

5. Käänteisen opetusmenetelmän soveltaminen Kemian perusteet -opintojaksolla (2 000 €). Hankkeen toteuttaa terveystieteiden tiedekunta. Hankkeessa sovelletaan flipped classroom -opetusmenetelmää massakurssille. Hankkeen tavoitteena on kerätä kokemuksia, miten käänteisen oppimisen menetelmä toimii kemian perusteet -kurssilla, mitä kannattaa ottaa huomioon videoita suunniteltaessa ja miten oppitunnit muuttuvat metodin vaikutuksesta. Hankkeen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Tapio Nevalainen.

6. Lääkkeenannon simulaatioverkkosivusto (5 500 €). Terveystieteiden tiedekunnan toteuttamassa hankkeessa rakennetaan interaktiivisia farmakokineettisiä simulaatiotehtäviä tarjoava verkkosivusto, jonne laaditaan simulaatiomalleja valituista potilastapauksista. Lisäksi luodaan yleinen malli matemaattisten oppimateriaalien hyödyntämisestä interaktiivisten simulaatiotehtävien avulla. Hankkeen vastuuhenkilöt ovat professori Paavo Honkakoski, professori Arto Urtti ja lehtori Veli-Pekka Ranta.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa