Itä-Suomen yliopisto menestyi strategisen tutkimuksen neuvoston haussa

Itä-Suomen yliopisto on mukana kuudessa valtakunnallisessa strategisen tutkimuksen konsortiossa. Strategisen tutkimuksen neuvosto teki päätökset 11 rahoitettavasta konsortiosta 11. syyskuuta. Itä-Suomen yliopisto johtaa konsortioista kahta ja on neljässä muussa konsortiossa mukana partnerina. Koordinoitavien hankkeiden ja partnerihankkeiden lukumäärällä mitattuna Itä-Suomen yliopisto menestyi rahoitushaussa suomalaisista yliopistoista toiseksi parhaiten.

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tutkimusta. Konsortiot etsivät konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin.

Konsortiot, joissa Itä-Suomen yliopisto on mukana tai johtajana, kuuluvat kolmeen uuteen strategisen tutkimuksen ohjelmaan: Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja Kestävän kasvun avaimet.

Professori Lasse Peltonen johtaa Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin -tutkimuskonsortiota ja professori Tiina Laatikainen Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tueksi (IMPRO) -konsortiota. Lasse Peltosen johtamassa konsortiossa ovat Itä-Suomen yliopistosta mukana myös professori Rauno Sairinen ja professori Ismo Pölönen tutkimusryhmineen. Tiina Laatikaisen johtamassa konsortiossa ovat Itä-Suomen yliopistosta mukana professori Markku Tykkyläisen ja professori Pasi Fräntin tutkimusryhmät.

Uusissa tutkimuskonsortioissa ovat mukana partnereina Itä-Suomen yliopistosta professori Irmeli Mustalahti, apulaisprofessori Timo Kumpula, professori Kati Kulovesi ja yliopistonlehtori Niko Soininen.

Rehtori Jukka Mönkkönen on tyytyväinen Itä-Suomen yliopiston menestykseen strategisen tutkimuksen ohjelmahaussa.

– Tulos osoittaa, että tutkimuksemme on paitsi laadukasta, myös yhteiskunnallisesti relevanttia ja vahvasti vaikuttavaa.

Konsortioiden rahoitukseen käytetään yhteensä 50,2 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. Rahoitus suunnataan mahdollisimman monipuolisille ja kattaville tutkimushankkeille, joiden neuvosto uskoo parhaiten pystyvän tuottamaan uutta tieteellistä tietoa ohjelmien haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto, p. 029 445 8001, jukka.monkkonen(at)uef.fi

Suomen Akatemian tiedote: http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2017/strategisen-tutkimuksen-neuvosto-valitsi-hankkeet-uusiin-tutkimusohjelmiin/

Valitut konsortiot: http://www.aka.fi/globalassets/33stn/tiedote11092017/stn-2017-2018-valitut-konsortiot-ohjelmittain.pdf

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa