Itä-Suomen yliopistolla on sidosryhmiensä vahva tuki

Itä-Suomen yliopistoa pidetään laadukkaana ja monipuolisena, ja sen avointa ja läpinäkyvää toimintaa arvostetaan. Tärkeimpinä kehityskohteina nousi esiin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa sekä työnantajakuva.

Itä-Suomen yliopistolla on hyvä maine yhteistyökumppaneiden ja poliittisten päättäjien keskuudessa, osoittaa T-Median tuore mainetutkimus. Maineen osa-alueista parhaimpina pidettiin yliopiston hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, taloudellista vakautta ja johdon kyvykkyyttä.

Kyselyyn vastanneista erityisesti poliittisten päättäjien tuki yliopistoa kohtaan osoittautui olevan poikkeuksellisen korkealla tasolla, ja päättäjät liittivät yliopistoon vahvaa laadukkuutta ja monipuolisuutta. Tieteenaloista erityisesti metsä- ja lääketieteiden keskeinen merkitys korostui vastauksissa.

– Itä- Suomen yliopiston vahva mainepääoma kertoo, että olemme onnistuneet strategiamme mukaisessa opetus-, tutkimus- ja kehitystyössä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, rehtori Jukka Mönkkönen iloitsee.

Yliopisto lisää vuorovaikutusta

Tärkeimmiksi toiminnan kehityskohteiksi nousivat vuorovaikutus sidosryhmien kanssa sekä työnantajakuva. Kehitysmahdollisuuksia nähtiin myös yliopiston innovaatiotoiminnassa.

– Jatkossa meidän tulee viestiä entistä aktiivisemmin toiminnastamme niin yhteistyökumppaneidemme kuin suuren yleisön suuntaan ja kuunnella entistä herkemmällä korvalla sidosryhmiemme näkemyksiä, Mönkkönen toteaa.

Tutkimus tehtiin T-Median Luottamus&Maine-mallilla, jossa organisaation mainetta mitataan kahdeksan osatekijän kautta. Näitä ovat hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

– Tutkimuksen avulla Itä-Suomen yliopisto pystyy identifioimaan ne mainetekijät, joilla on suurin vaikuttavuus haluttuun asiaan – yliopiston sidosryhmätukeen ja sidosryhmien yhteistyöhalukkuuteen. Näin yliopisto pystyy kohdentamaan resurssit viisaasti, sanoo T-Mediassa työskentelevä Hanna-Mari Aula, joka tutki myös omassa väitöskirjassaan yliopisto-organisaation maineen rakentumista.

Tutkimus toteutettiin keväällä 2018 ja siihen osallistui vastaajia muun muassa yrityksistä, säätiöistä, tutkimuslaitoksista, kunnista ja alueen poliittisten päättäjien keskuudesta.

Lisätietoja: Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057 

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa