Itä-Suomen yliopistolle EU-rahoitusta uusien antibioottien kehittämiseen

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos on mukana eurooppalaisessa tutkijakoulutusverkostossa, jossa kehitetään uusia, vastustuskykyisiin bakteereihin tehoavia antibiootteja muun muassa tietokonemallinnuksen avulla. Vuosina 2015–2018 toteutettava INTEGRATE-hanke saa EU:n Marie Curie ITN -rahoitusta noin 2,8 miljoonaa euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 270 000 euroa. Itä-Suomen yliopisto toimii hankkeessa uusien lääkemolekyylien tietokoneavusteisen suunnittelun keskuksena.

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat maailmanlaajuinen terveysuhka, jonka torjumiseksi on kehitettävä uudenlaisia tehokkaita antibiootteja. INTEGRATE-hanke kokoaa yhteen monipuolista mikrobien ja mikrobilääkkeiden tutkimusta. Yhteistyön tavoitteena on löytää erityisesti vastustuskykyisiin gramnegatiivisiin bakteereihin tehoavia antibiootteja.

Keskeisenä tavoitteena on kouluttaa tutkimusalaan monipuolisesti perehtyneitä tutkijoita. Mukana oleville jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille järjestetään yhteisiä koulutuksia ja vierailuja tutkimusryhmien välillä.

INTEGRATE-hankkeessa on kymmenen partneria kahdeksasta EU-maasta. Itä-Suomen yliopistossa toimivan professori Antti Poson tutkimusryhmän lisäksi mukana on tutkimusryhmiä Helsingin, Antwerpenin, Cambridgen, Ljubljanan ja Parman yliopistoista sekä lääkealan yrityksiä. Hanketta koordinoi Parman yliopisto.

Poso kertoo, että hankkeessa Itä-Suomen yliopisto toimii keskuksena, jonne keskitetään lähes kokonaan uusien molekyylien tietokoneavusteinen suunnittelu.  Lisäksi yliopisto vastaa tämän alan opetuksesta kaikille projektin tutkijoille yhdessä Frauenhofer-instituutin kanssa. Mallinnuksessa hyödynnetään erityisesti Cambridgen yliopiston tutkijoiden kanssa bakteerien selviämiselle kriittisten kohdeproteiinien kolmiulotteista rakennetta. Hankkeen saama rahoitus mahdollistaa myös jatko-opiskelijan palkkaamisen tutkimusryhmään. Kaikkiaan hankkeeseen palkataan Euroopan laajuisesti kymmenen uutta tutkijaa.  

– Perustellusti voi sanoa, että tämä tutkimushanke tarjoaa eurooppalaisille jatko-opiskelijoille erittäin korkeatasoisen ympäristön uusien antibioottien kehittämiseen.

Lisätietoja:

Professori Antti Poso, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

+358-40-3552462, antti.poso (at) uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa