Itä-Suomen yliopistolle Yhdysvaltain terveysviraston rahoitusta vastasyntyneiden hapenpuutevaurioiden tutkimukseen

Yhdysvaltain terveysvirasto NIH on myöntänyt rahoitusta tutkimushankkeelle, jossa kehitetään vastasyntyneen hapenpuutteesta johtuvan aivovaurion kuvantamista ja hoitoa. Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutissa toimiva aivojen mikrorakenteiden kuvantamisen tutkimusryhmä on mukana hankkeessa. Tavoitteena on kehittää entistä tarkempia, kajoamattomia kuvantamistekniikoita, joilla voidaan tarkastella hapenpuutteen aiheuttamia muutoksia vastasyntyneen aivojen mikrorakenteissa. Lisäksi etsitään parhaita hoitomuotoja kudosvaurioiden vähentämiseksi.

Hapenpuute on uhka vastasyntyneen aivoille ja niiden normaalille kehitykselle. Vastasyntyneen hapenpuutteesta johtuvalla aivovauriolla on lisäksi oma, aikuisista poikkeava syntymekanisminsa. Edistyksellisten diffuusiomagneettikuvantamismenetelmien eli dMRI-menetelmien avulla on mahdollista saada tarkkaa tietoa aivoissa tapahtuvista muutoksista hapenpuutteesta johtuvan aivovaurion jälkeen.

Mikrorakenteiden magneettikuvaa yhdistetään aivokudoksen 3D-malleihin

NIH:n rahoittamaa hanketta johtaa apulaisprofessori Jiangyang Zhang New Yorkin yliopiston lääketieteen laitokselta. Hän on yksi maailman johtavista diffuusimagneettikuvantamisen tutkijoista. Hankkeessa vastasyntyneen hapenpuutevaurioiden diagnostiikkaa kehitetään useiden uusien magneettikuvantamismenetelmien pohjalta. Akatemiatutkija Alejandra Sierra Lopezin tutkimusryhmä A.I. Virtanen -instituutista tuo hankkeeseen oman asiantuntemuksensa magneettikuvantamisdatan yhdistämisestä kolmiulotteiseen elektronimikroskopiaan ja kudosten mallintamiseen. Tämä mahdollistaa solutasolla ja solujen rakenteissa tapahtuvien muutosten tarkan mittaamisen ja lisää ymmärrystä kuvantamistulosten yhteydestä aivomuutoksiin. Aivojen magneettikuvantamisen ja 3D-histologian yhdistelmä tarjoaa aivan uudenlaista tietoa vaurioituneissa aivoissa tapahtuvista mikrorakenteiden muutoksista.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija Alejandra Sierra Lopez, alejandra.sierralopez (a) uef.fi, +358 403552219

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa