Itä-Suomen yliopiston katalyysitutkijat kehittävät tulevaisuuden vähäpäästöisiä ajoneuvoja laajassa eurooppalaisessa konsortiossa

Itä-Suomen yliopiston Kemian laitoksen tutkimusryhmä kehittää käynnistyneessä Heavy Duty Gas Engines integrated into Vehicles (HDGAS) H2020 -konsortiossa uutta katalyyttiteknologiaa. Hanke kuuluu GV-7/ Future alternative fuel powertrains and components for heavy duty vehicles -ohjelmaan.

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää edistyksellinen voimansiirtokonsepti puhdasta maakaasua, sekä maakaasua että dieselpolttoainetta (dual fuel) hyödyntäville raskaan liikenteen moottoreille ja saavuttaa uusimpien EURO VI -päästöstandardien mukaiset pakokaasupäästöjen raja-arvot. Kehitettävän moottori- ja päästöjen jälkikäsittelyosaamisen kautta hankkeessa demonstroidaan uudenlainen ajoneuvokonsepti.

Hankkeeseen osallistuu 19 partneria seitsemästä eri maasta. Mukana on lähes kaikki johtavat eurooppalaiset raskaan liikenteen moottori- ja ajoneuvovalmistajat sekä yliopistopartnereita Saksasta, Italiasta, Itävallasta ja Suomesta. Hanke on kolmivuotinen ja sen kokonaisrahoitus on 27,8 miljoonaa euroa.

Nesteytettyä maakaasua (LNG) hyödynnetään nykyään yhä kasvavissa määrin polttoaineena heavy duty -kohteissa kuten esimerkiksi julkisen liikenteen ajoneuvoissa sekä meriliikenteessä. Maakaasun käytön selkeä etu ympäristön kannalta on sen päästöt. Moottoripolttoaineena maakaasu tuottaa selvästi vähemmän haitallisia rikin- ja typen oksideja (SO2 ja NOx), partikkeleita ja hiilidioksidia (CO2) kuin yleisesti käytetyt diesel- ja bensiinimoottorit. Maakaasun palaminen moottoreissa on kuitenkin aina epätäydellistä mikä johtaa metaanipäästöihin. Metaani (CH4) on kaksikymmentä kertaa haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Moottoreissa syntyvien raakametaanipäästöjen eliminoimiseksi tarvitaan käyttökohteisiin optimoituja puhdistuskatalyyttejä.

Käynnistyneessä HDGAS-hankkeessa hyödynnetään kemian laitoksen katalyysitutkimusryhmän avainosaamista metaanin polton päästöjen katalyyttisessä puhdistamisessa. Tutkimuksissa selvitetään katalyytin rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä ja arvioidaan katalyyttien ikäytymistä käytön yhteydessä.

Kemian laitos on määrätietoisesti panostanut erilaisten palotapahtumissa syntyvien päästöjen katalyyttiseen puhdistukseen yli viidentoista vuoden ajan. Tutkimusryhmällä on käytössään alan viimeisin tietotaito ja tutkimusinfrastruktuuri. HDSGAS-hanke on osa ryhmän kasvavaa kansainvälistä tutkimus- ja teollisuusverkostoa.

Hanke liittyy Itä-Suomen yliopiston strategian maailmanlaajuisiin haasteisiin," terveys, ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys", sekä yliopiston kansainvälisiin huipputason tutkimusalueisiin "aerosolit, ilmastonmuutos, ihmisen terveys". Ympäristökatalyysillä on suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys, joka korostuu alati tiukkenevien päästöjä koskevien säännösten ja raja-arvojen myötä.

Lisätietoja: professori Mika Suvanto, p.050 303 0562, mika.suvanto@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa