Janus ilmestyy nyt avoimena julkaisuna

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema Janus-lehti ilmestyy maaliskuussa ensimmäistä kertaa avoimena julkaisuna. Janus on avoimessa julkaisemisessa kotimaisten yhteiskuntatieteellisen alan tieteellisten aikakauslehtien eturintamassa.

– Lehteä julkaisevissa tieteellisissä yhdistyksissä on ollut avoimen julkaisemisen suhteen positiivinen ilmapiiri, ja olemme odottaneet tälle sopivaa ajankohtaa. Avoimuus on tieteellisessä julkaisemisessa yleinen trendi ja sitä myös edellytetään meiltä. Avoimuudelle on myös yhteiskuntapoliittinen perustelu, sillä on vaikeampi kuvitella yhteiskuntapoliittisesti enemmän keskustelua aikaansaavia tieteenaloja kuin Januksen edustamat alat, sanoo lehden toinen päätoimittaja professori Eeva Jokinen Itä-Suomen yliopistosta.

Lehden toinen toimittaja on sosiaalityön yliopistonlehtori Aini Pehkonen. Janus on ainoa sosiaalityön alan tiedelehti Suomessa

Kansalliskirjaston ja Tieteellisten seurain valtuuston Kotilava-projekti (kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan) kannusti osaltaan Janus-lehden julkaisemisen avoimena. Projektissa on rakennettu kotimaisille tiedelehdille uutta rahoitusmallia, joka edistää julkaisujen siirtymisen avoimiksi välittömästi.

– Uudessa mallissa tavoitteena on kerätä rahoitusta tiedelehtien avoimuudesta hyötyviltä tahoilta kuten yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta, Jokinen kertoo.

Lehti ilmestyy journal.fi-alustalla

Janus ilmestyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan kehittämällä journal.fi-julkaisualustalla. Alusta otettiin käyttöön tammikuussa 2017, ja mukana on kymmeniä kotimaisia tiedelehtiä.

– Avoin julkaiseminen mahdollistaa sen, että julkaistut tieteelliset artikkelit leviävät entistä laajemmalle yleisölle sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tietokantoihin. Tämä edistää samalla yksittäisten tutkijoiden meritoitumista.

Janus-lehden toimitusvastuu on ollut Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2017 saakka. Kolmivuotinen toimituskausi jatkuu vuoden 2019 loppuun. Avoimeen julkaisemiseen siirtyminen ei ole muuttamassa lehden toimituspolitiikkaa.

– Pyrimme koko ajan kehittämään lehden sisältöä, ja avoimuus ehkä lisää paineita mahdollisimman korkeatasoisiin sisältöihin. Avoimuus tuo toivottavasti lehdelle myös uusia lukijoita, ja sitä kautta näkyvyyttä ja toiminnan edellytyksiä sen edustamille tieteenaloille, Jokinen toteaa.

Maaliskuun tuoreen numeron artikkeleissa tarkastellaan muun muassa valvottua koevapautta ja siihen liittyvää päihdekuntoutusta rikoksentekijöiden kotoutumisessa sekä pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden ja paljon sosiaalipalveluja käyttävien ihmisten kokemuksia viimesijaisesta turvasta. Pääkirjoituksessa sosiaalipoliittisen yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Häikiö tarkastelee muun muassa Janus-lehden roolia avoimen tieteen kehittämisessä.

Keskustelu palveluista ja etuuksista entistä tärkeämpää

Vuodesta 1992 ilmestynyt Janus on saanut nimensä kreikkalaiselta Janus-jumalalta, jolla on kahdet kasvot.

– Nimi heijastelee sosiaalipolitiikan kaksinaista roolia yhteiskunnassa. Toisaalta sosiaalipolitiikka on tietynlainen hallinnan väline toisaalta tärkeä demokraattisesti ja poliittisesti neuvoteltu turvaverkko, joka takaa ihmisten elämisen edellytyksiä. Tämä näkyy myös lehden sisällöissä. Keskustelu on erittäin tärkeää nyt, kun sosiaaliturvassa on näkyvissä paljon piiskaelementtejä, Jokinen painottaa.

Jo lehden perustamisen alkuaikoina puhuttiin julkaisemisen avoimuudesta.

– Silloin emme osanneet ennustaa, miten se tapahtuu, mutta lähtökohta lehden tekemisen ei ollut kaukana siitä, mitä nyt teemme.

Uutta Janus-lehteä pääsee lukemaan osoitteessa https://journal.fi/janus/issue/view/4882

Lisätietoja:

Päätoimittaja Eeva Jokinen, puh. 050 361 8665, eeva.jokinen(at)uef.fi

Päätoimittaja Aini Pehkonen, 040 775 3202, aini.pehkonen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa