Joensuun tohtoripromootion priimus- ja ultimustohtorit valittiin

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 7. kesäkuuta järjestettävän tohtoripromootion priimustohtoriksi on valittu TT Niilo Lahti ja ultimustohtoriksi OTT Niko Soininen.

Kesäkuun tohtoripromootiossa vihitään 89 Itä-Suomen tai Joensuun yliopistossa väitellyttä tohtoria. Perinteen mukaisesti tohtorien toimikunta on valinnut vihittävien joukosta priimus- ja ultimustohtorin, jotka ovat erinomaisesti väitelleitä nuoria tohtoreita ja promootiossa erityisasemassa. Priimus vihitään promootiossa ensimmäisellä kunniasijalla. Hän vastaa juhlassa oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen osoittaen siten vihittävien tohtorien edustajana näiden oppineisuuden. Ultimus vihitään promootiossa viimeisellä kunniasijalla. Hän pitää juhlassa puheen kunniavieraille.

– Priimus- ja ultimustohtoreiden valintaperusteena oli, että valinnat tehdään parhaiten väitelleiden joukosta, ja että valittujen on edustettava eri tiedekuntia. Väitöskirjan arvosanana tuli olla Laudatur tai Kiittäen hyväksytty, tiivistää tohtoritoimikunnan puheenjohtaja, yliopistonlehtori Hanna Savolainen.

Hänen mukaansa toimikunta päätyi keskustelun jälkeen huomiomaan valinnassaan väitöskirjan arvosanan lisäksi myös muun akateemisen menestyksen, kuten opintosuoritusten arvosanat ja opintosuoritusten määrän.

Toimikunnan asettamilla kriteereillä ansioituneimpana pidettiin Niilo Lahtea, joten hänet valittiin priimustohtoriksi. Seuraavaksi ansioituneimpana pidettiin Niko Soinista, joten hänet valittiin ultimustohtoriksi.

Niilo Lahti (s. 1985) väitteli vuonna 2017 teologian alalta. Hän tutki väitöskirjassaan Paavalin ajatuksenkulkua ja argumentaatiota 1. Korinttilaiskirjeen jaksossa 4:18–7:40. Lahden matemaattinen taustakoulutus yhdistettynä perusteelliseen filologian ja eksegetiikan hallintaan mahdollisti väitöstutkimuksessa modernin argumentaatiotutkimuksen soveltamisen antiikin teksteihin.

Niko Soininen (s. 1985) väitteli vuonna 2016 oikeustieteiden alalta. Hän käsitteli väitöskirjassaan vesilupapäätösten perustelemiselle asetettuja oikeudellisia vaatimuksia. Ympäristöoikeuden ohella tutkimuksella on läheinen yhteys hallinto-oikeuteen ja valtiosääntöoikeuteen. Menetelmällisesti työssä yhdistyvät argumentaatioteoria, lainoppi ja empiirinen oikeustutkimus. Tutkimuksena keskeisenä tuloksena on malli, joka mahdollistaa oikeudellisten perustelujen avoimuuden ja oikeellisuuden kokonaisvaltaisen arvioinnin.

Kaikkiaan 89:stä kesäkuussa vihittävästä tohtorista eli promovendista 43 on väitellyt filosofisesta tiedekunnasta, 28 luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta ja 18 yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Naisia promovendeistä on 56 ja miehiä 33.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Hanna Savolainen, hanna.savolainen(at)uef.fi, p. 050 442 3489
Promootiokoordinaattori Kirsi Bykachev, kirsi.bykachev(at)uef.fi, p. 050 363 4819

www.uef.fi/promootio

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa