Kati Tervo-Niemelä käytännöllisen teologian professoriksi – Muuttuvan uskonnollisuuden tutkija

TT, KM, dosentti Kati Tervo-Niemelä on nimitetty Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professoriksi 1.3.2018 alkaen. Tervo-Niemelä on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1997 ja kasvatustieteen maisterin ohjauksen koulutusohjelmassa Joensuun yliopistossa vuonna 1997. Teologian tohtoriksi hän on väitellyt Helsingin yliopistosta vuonna 1999. Dosentuurin Tervo-Niemelä on saanut vuonna 2002 Helsingin yliopistosta.

Kati Tervo-Niemelä on aiemmin työskennellyt Helsingin yliopiston kirkkososiologian ma. professorina ja yliopistonlehtorina sekä Kirkon tutkimuskeskuskeskuksen tutkijana. Tervo-Niemelän tutkimuksen keskiössä on eri tavoin arjen uskonnollisuuden ja teologian ja kohtaamisen ilmiöt, kuten kirkosta eroaminen; nuorten ja nuorten aikuisten uskonnollisuus; sukupolvien muutos ja uskonnollisuus; ammatillinen kasvu ja työhyvinvointi kirkon työssä; kuolemanpelko ja uskonto sekä kohtaaminen ja merkityksellisyys kirkon työssä.

Kati Tervo-Niemelä on toiminut useissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa mukaan lukien kaksi laajaa kansainvälistä protestanttisia nuoria tarkastelevaa tutkimushanketta: Confirmation work in Europe, a comparative study in seven countries, (2007–2010) ja The 2nd International Study on Youth and Confirmation Work (2012–2016), joista jälkimmäinen on suurin koskaan toteutettu protestanttisia nuoria tarkasteleva tutkimushanke. Lisäksi Tervo-Niemelä on ollut mukana laajassa pohjoismaisessa tutkimushankkeessa The role of religion in the public sphere in the Nordic countries (2009–2103) sekä eurooppalaisessa tutkimushankkeessa: Church and Religion in Enlarged Europe (2004–2008). Hän on myös vetänyt laajoja kotimaisia tutkimushankkeita kuten Teologiksi kasvamassa (2009–2013) ja Rippikoulu, nuoret ja tulevaisuus (2006–2009).

Muuttuvan uskonnollisuuden tutkija

– Yksinkertaisesti sanottuna tutkimusteni kohde on arjen teologia, tiivistää tuore käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä tutkimusintressejään.

Kiinnostuksesta arkeen kielivätkin Tervo-Niemelän julkaisut. Hän on lähestynyt muuttuvaa yhteiskuntaamme muun muassa kirkon työntekijöiden, seurakuntalaisten, kirkosta eronneiden, rippikouluikäisten ja median näkökulmasta. Punaisena lankana kaikissa luonnollisesti uskonnollisuus.

– Tutkimusalueeni on hyvin ihmisläheistä ja arkeen liittyvää. Parhaillani teen tutkimusta kuolemanpelosta ja erityisesti siitä, miten eri tavoin uskonnollisuus voi olla yhteydessä kuolemanpelkoon – sekä sitä synnyttävänä että siltä suojaavana.

Tervo-Niemelä kuvailee haluavansa tuoda ilmi sen, miten uskoa tuodaan todeksi ja millaisena se näyttäytyy erilaisille ihmisille. Myös kirkon työntekijöiden asenne omaan ammattiinsa ja siihen, mitä he haluavat työnsä kautta antaa seurakuntalaisille, kiinnostaa häntä.

– Teologiakin pitäisi nähdä alati muuttuvana asiana, alati elävänä ja arjessa rakentuvana. Maailma ja yhteiskuntamme muuttuu niin nopeaa vauhtia, ettei teologiaakaan pidä ajatella paikallaan pysyvänä käsitteenä.

Kirkko on parhaillaan haastavassa tilanteessa.

– Uskonnollisiin yhteisöihin kuuluminen ei ole enää itsestään selvää, joten kirkonkin on etsittävä itselleen uudenlainen rooli. Se muutos on kiinnostava tutkimuskohde.

Tervo-Niemelä teki aikanaan väitöskirjansa teologien uravalinnoista ja heidän kutsumustietoisuudestaan. Sillä tiellä hän kokee yhä olevansa.

– Pidän itse siitä, että voin liikkua muidenkin tieteiden rajapinnoilla. Omat tutkimukseni lähestyvät teologian alan tutkimuskysymyksiä sosiologisesta, kasvatustieteellisestä ja psykologisesta näkökulmasta.

Käytännöllisen teologian laaja tutkimuskenttä antaakin mahdollisuuden operoida monenlaisten tutkimuskysymysten parissa.

– Ja tämä on mahdollista erittäin hyvin tästä professorin tehtävästä käsin, etenkin täällä Itä-Suomen yliopiston teologian osastossa, jossa tehtävää ei ole rajattu niin tarkasti kuin suuremmissa yliopistoissa.

Tervo-Niemelä kertoo olevansa myös intohimoinen opettaja.

– Kyllä suurimmat odotukseni liittyvät uudessa työssäni erityisesti opetustyöhön sekä tutkimusten ohjaamiseen. Täällä on juuri sopivankokoinen opiskelijayhteisö, ja odotan todella paljon, että pääsen täällä opetustöihin pian mukaan.


Kati Tervo-Niemelän painolaatuinen nimityskuva: https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12926?encoding=UTF-8

Painolaatuinen haastattelukuva: https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12931?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Kati Tervo-Niemelä, kati.tervo-niemela(at)uef.fi, p. 050 325 3876

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa