Kivun hoito vähensi psykoosilääkkeiden käyttöä Alzheimerin tautia sairastavilla

Psykoosilääkkeiden ja bentsodiatsepiinien käyttö vähenee Alzheimerin tautia sairastavilla opioidilääkkeen käyttöönoton yhteydessä, osoitti Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus. Opioidit ovat vahvoja kipulääkkeitä. Psykoosilääkkeitä ja rauhoittavia bentsodiatsepiineja käytetään usein Alzheimerin tautiin liittyviin, vaikeahoitoisiin käytösoireisiin, joiden laukaisevana tekijänä saattaa olla myös kipu. Tulokset julkaistiin International Psychogeriatrics -lehdessä.

Tutkimuksessa havainnoitiin psykoosilääkkeiden ja bentsodiatsepiinien käytön yleisyyttä kuukausittain, kuusi kuukautta ennen ja jälkeen opioidin käytön aloituksen. Opioidilääkityksen aloittamisen jälkeen sekä bentsodiatsepiinien että erityisesti psykoosilääkkeiden käyttö väheni.

Psykoosilääkkeiden ja bentsodiatsepiinien käyttö on hyvin yleistä Alzheimerin tautia sairastavilla, mutta niiden käyttöön liittyy huomattavia riskejä, eikä pitkäaikaiskäyttöä käytösoireisiin suositella. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu kivun hoidon vähentävän Alzheimerin tautia sairastavien käytösoireita. Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen, jossa havaittiin käytösoireiden lääkityksen vähenevän kivun hoidon myötä. Tämä oli myös ensimmäinen väestötason tutkimus aiheesta. Tulokset vahvistavat aikaisempaa käsitystä kivun tunnistamisen ja hyvän kivun hoidon tärkeydestä muistisairalla.

Tulokset saatiin suomalaisiin rekisteriaineistoihin perustuvasta MEDALZ-tutkimuksesta, jossa seurattiin vuosien 2010–2011 välisenä aikana Alzheimerin sairastavia opioidi-kipulääkkeen aloittaneita 3 327 henkilöä. Heille valittiin tautia sairastavat iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen vastaavat vertailuhenkilöt, jotka eivät aloittaneet opioidilääkitystä.

Lisätietoja:

Aleksi Hamina, proviisori, nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Kuopio, aleksi.hamina(at)uef.fi

Sirpa Hartikainen, geriatrisen lääkehoidon professori, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Kuopio, sirpa.hartikainen(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Impact of opioid initiation on antipsychotic and benzodiazepine and related drug use among persons with Alzheimer’s disease.

Aleksi Hamina, Piia Lavikainen, Antti Tanskanen, Anna-Maija Tolppanen, Jari Tiihonen, Sirpa Hartikainen, Heidi Taipale. International Psychogeriatrics. Julkaistu verkossa 21.3. 2018. https://doi.org/10.1017/S1041610217002897

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa