Kliinisen epileptologian lahjoitusprofessuuri saa jatkoa

Vaajasalon säätiön Itä-Suomen yliopistolle lahjoittama kliinisen epileptologian osa-aikainen professuuri saa jatkoa. Vaajasalon säätiö jatkaa vuonna 2010 perustetun professorin tehtävän tukemista toisen viisivuotiskauden ajan vuoden 2016 alusta alkaen. Säätiön tuki on noin 325 000 euroa ja kattaa osa-aikaisen (60 %) professorin tehtävän palkkakustannukset.

Lahjoitusprofessuurilla halutaan edelleen edistää kliinisen epileptologian tutkimusta ja opetusta Itä-Suomen yliopistossa. Kliinisen epileptologian osa-aikainen professuuri sijoittuu terveystieteiden tiedekuntaan, lääketieteen laitoksen kliinisen lääketieteen yksikköön. Kliinisen epileptologian tutkimus on osa yliopiston kansainvälisesti arvostettua neurologian tutkimuskokonaisuutta ja linkittyy myös A.I. Virtanen -instituutin vahvaan epilepsian perustutkimukseen.

Professuurilla säilyy kiinteä yhteys Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toimivaan Epilepsiakeskukseen, joka on valtakunnallinen vaikean epilepsian hoitoon ja tutkimukseen keskittyvä yksikkö. Sen erityisosaamisalueena on myös epilepsian kirurgisen hoidon monialainen arviointi ja seuranta.

Kliinisen epileptologian professorin tehtävää on ensimmäisen viisivuotiskauden ajan hoitanut lääketieteen tohtori, neurologian dosentti Reetta Kälviäinen, joka kutsutaan tehtävään myös toiselle viisivuotiskaudelle.

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen, Vaajasalon säätiön asiamies Auvo Vilpponen ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Pulkkinen allekirjoittivat sopimuksen lahjoitusprofessuurin jatkosta 5. toukokuuta.

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 7288057

Vaajasalon säätiön asiamies Auvo Vilpponen, p. 050 527 3698

Vaajasalon säätiön hallituksen puheenjohtaja, Matti Pulkkinen, p. 044 0409 390

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa