Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologin koulutuksen haku käynnissä

Terveyspsykologia on yksi nopeimmin kehittyvistä psykologian sovellusalueista, joka tarkastelee ihmisen käyttäytymistä ja sen yhteyttä terveyteen, sairastamiseen ja hyvinvointiin bio-psyko-sosiaalisesta näkökulmasta.

Itä-Suomen yliopistossa tänä vuonna alkava kliinisen terveyspsykologian koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille sekä teoreettiset että kliiniset valmiudet toimia potilas- ja asiakastyössä erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä kuten perusterveydenhuollossa, yleis- ja psykiatrisissa sairaaloissa, työterveyshuollossa ja kuntoutusta tarjoavissa yksiköissä.

Koulutusohjelman painopistealueita ovat terveyspsykologian teoriaperusta ja terveyden edistäminen sekä terveyspsykologian ajankohtaiset sovellusalat (stressi ja uni, ravitsemuspsykologia, kipu). Näiden lisäksi koulutusohjelmaan sisältyy menetelmä- ja vapaavalintaisia opintoja, joita on mahdollista koota ja painottaa opiskelijan työn ja kiinnostuksen mukaisesti.

Koulutus kestää 3 vuotta (70 op), ja se suoritetaan työn ohessa monimuoto-opetuksena. Koulutukseen valitut opiskelijat otetaan Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiksi. Koulutuksen hinta on 120 euroa / opintopiste, joka laskutetaan lukukausittain (2 krt/vuosi).

Hakijalla tulee olla hakuajan päättyessä psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna psykologina Suomessa, Valviran laillistus oikeudesta toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä sekä työskentelymahdollisuus kliinisen terveyspsykologian sovellusalueella esimerkiksi terveydenhuollossa, sairaaloissa ja poliklinikoilla, työterveyshuollossa tai kuntoutuksessa.

Koulutus alkaa vuoden 2016 aikana, jos koulutukseen tulee vähintään 20 kriteerit täyttävää henkilöä. Koulutukseen valitaan enintään 30 opiskelijaa.

Hakuaika koulutukseen on 1.3.–15.4.2016. Sähköinen hakulomake on osoitteessa: www.psykonet.fi/haku2016. Postitse lähetettävän hakemuksen liitteineen tulee olla perillä Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaineessa hakuajan päättymiseen mennessä: Psykologia, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu. Kuoreen merkintä “Haku erikoispsykologikoulutukseen”. Tulokset julkaistaan 30.5.2016.

Lisätietoja:

Kirsi Honkalampi, professori, p. 050 596 9854, kirsi.honkalampi(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa