Korjaus tiedotteeseen: Luottamuksen kehittyminen yritysten yhteistyössä edellyttää yhteisiä tavoitteita

Tiedotetta on korjattu seuraavasti: "Yrityksille tutkimuksen tulos on Julkusen mukaan rauhoittava tieto, sillä se tukee erilaisten ja erikokoisten kumppaneiden yhteistyön onnistumisen mahdollisuutta."

Pahoittelut virheestä.

----------------------------

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen varajohtajan, yliopistonlehtorin Saara Julkusen ja kansainvälisen liiketoiminnan professorin Mika Gabrielssonin tuore tutkimus tarkentaa käsitystä vallan vaikutuksesta luottamuksen syntyyn yritysten välisessä yhteistyössä.

Julkusen, Gabrielssonin ja Cranfieldin yliopiston tutkijan Javier Marcos Cuevasin tutkimuksen tulokset on julkaistu kansainvälisessä Industrial Marketing Management -lehdessä.

Vallan vaikutus yritysten yhteistyöhön on ollut keskeinen ja myös kiistelty aihe markkinoinnin tutkimuksen parissa. Erilaiset lähestymistavat aiheeseen ovat kuitenkin tuottaneet ristiriitaisia tutkimustuloksia.

– Osa tutkijoista on väittänyt, että luottamus kärsii voimakkaamman osapuolen vaikutuksesta, osa taas väittää päinvastaisesti, että sillä on positiivisia vaikutuksia. Meidän tutkimuksemme on ensimmäisenä onnistunut ratkomaan tämän ristiriidan, sanoo Gabrielsson.

Julkusen, Gabrielssonin ja Marcos Cuevasin tutkimuskohteina olivat organisaatiot, joiden yhteistyöpyrkimyksiin vaikuttivat vastakkaiset tai ennustamattomat näkemykset. He havaitsivat case-tutkimuksissaan, että yhteistyökumppaneiden valtasuhteet eivät ole niin ratkaisevassa roolissa luottamuksen synnyssä kuin aiemmin on ajateltu.

– Luottamuksen kehittyminen yritysten välisessä yhteistyössä edellyttää ennen kaikkea osapuolten tavoitteiden yhteensopivuutta, mutta on riippumatonta vallan jakautumisen tasapuolisuudesta kumppaneiden välillä, kertoo Julkunen tutkimuksen tuloksesta.

Yrityksille tutkimuksen tulos on Julkusen mukaan rauhoittava tieto, sillä se tukee erilaisten ja erikokoisten kumppaneiden yhteistyön onnistumisen mahdollisuutta. Toisaalta tutkimustulos painottaa myös yhteisten tavoitteiden yhteensopivuuden välttämättömyyttä, jotta kumppaneiden suhde voi kehittyä pysyvälle ja pitkällä tähtäimellä toimivalle tasolle.

– Kumppaneiden strategioiden on kohdattava ja oltava yhteensopivia. Tavoitteiden yhteensopivuus on avain kumppaneiden yhteisen vision kehittymiselle ja sitä seuraavan menestymisen uskon syntymiselle. Käytännön yritystoiminta tarvitsee aina vision ja uskon menestymiseen, Julkunen sanoo.

Lisätietoja:

Kauppatieteiden laitoksen varajohtaja, yliopistonlehtori, KTT Saara Julkunen, p. 040 355 3365, saara.julkunen(at)uef.fi

Kansainvälisen liiketoiminnan professori, KTT Mika Gabrielsson, p. 050 568 7626, mika.gabrielsson(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa