Kunnallisalan kehittämissäätiöltä 180 000 euron rahoitus Itä-Suomen yliopiston tutkijoille

Itä-Suomen yliopisto

12.6.2015

Kunnallisalan kehittämissäätiö myönsi 180 000 euroa Itä-Suomen yliopiston kahdelle tutkimushankkeelle. Lisäksi kaksi tutkijaa sai 10 000 euron apurahan väitöstutkimukseen.

Symmetrinen Joensuu?

Professori Ari Lehtisen johtama ”Symmetrinen kaupunki ja yhdyskuntasuunnittelu” -hanke sai 90 000 euron rahoituksen tutkimukseen, jossa tarkastellaan suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun siiloutumista ja sen purkamista sekä symmetriaa kaupunkisuunnittelussa. Tutkimuksen kohdekaupunkina on Joensuu, jossa kaupungin ydinalueiden kehittämisen lähtökohtana on ollut symmetria. Vaikka suomalaista kunnallishallintoa ja - suunnittelua luonnehtii lakisääteinen vuorovaikutteisuus ja muodollinen avoimuus, on käytännön valmistelu usein läpinäkyvää ja siiloutunutta.

Poikkihallinnollista yhteistyötä iäkkäiden liikkumisen tukemiseen

Professori Sari Rissasen johtama ”75+ lisäkuluitta kuntoon” -hanke sai 70 000 euron rahoituksen tutkimukseen, jossa arvioidaan poikkihallinnollista yhteistyötä ja sen merkitystä ikäihmisten liikkumisen tukemisessa. Hankkeen tavoitteena on etsiä Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelmaan liittyvän ainutlaatuisen aineiston avulla niitä kriittisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat, edistävät ja estävät poikkihallinnollista yhteistyötä iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemisessa. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Ikäinstituutin ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa.

Apurahoja väitöstutkimukseen

Valtiotieteiden maisteri Maria Ohisalo sai 10 000 euron tutkija-apurahan väitöstutkimukseen ”Murusia yhteiskunnan pohjalla – ruoka-avussa käyvien huono-osaisuus 2010-luvulla”.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sointu Riekkinen-Tuovinen sai 10 000 euron tutkija-apurahan väitöstutkimukseen ”Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa. Etnografia kolmesta erilaisesta vanhustyön toimintaympäristöstä ”.

Apuraha pro gradu -tutkimukseen

Kasvatustieteiden kandidaatti Soili Harju-Soini sai Suomen kunnallisliiton rahastosta 1 500 euron apurahan pro gradu -tutkimukseen ”Tila, liike ja turvallisuus. Päiväkodin pihan sisältö lapsen kehittymisen tukijana”.

Lisätietoja: professori Ari Lehtinen, puh. 050 372 8373 ja professori Sari Rissanen, puh. 040 594 3774

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa