Kuntaliitoksissa hukataan mahdollisuuksia tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden uudistamiseen

Tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät asiat jäävät kuntaliitosten valmistelussa taka-alalle, selviää Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella toteutetussa kysely- ja haastattelututkimuksessa. Niin kutsuttu ICT-toiminta tarkoittaa esimerkiksi kuntien erilaisia tietojärjestelmiä ja sähköisiä asiointipalveluja.

Yliopistonlehtori Ulla Väätäsen ja projektitutkija Niko Vartiaisen toteuttamassa tutkimuksesta kävi ilmi, että ICT-toimintaan liittyvät asiat jäävät usein taka-alalle, koska liitokseen valmistautumiseen varataan usein liian vähän aikaa. Valmistautumisessa keskitytään enemmän hallinnon organisoimiseen ja toiminnallisen puolen, eli kunnan tehtävien ja palveluiden, järjestämiseen. Kuntaliitokset näyttävät kuitenkin jossain määrin nopeuttaneen ja laajentaneen sähköisiin järjestelmiin siirtymistä, sillä kunnan alueen kasvaessa välimatkat pitenevät ja tarve etätyömahdollisuuksiin kasvaa.

Tutkijoiden mukaan tietoteknologiaa voitaisiin hyödyntää paremmin muun muassa sähköisissä hakemuksissa, etäyhteyksissä ja ajanvarauksissa. Opetustoimessa voitaisiin hyödyntää enemmän sähköisiä oppimateriaaleja, tablettitietokoneita ja etäopetusmahdollisuuksia. Kaivattuja kustannussäästöjä voitaisiin tavoitella siirtymällä käyttämään yhteensopivia, kansallisia tietojärjestelmiä, sillä nykytilanteessa kunnat toimivat hyvin erilaisilla järjestelmäratkaisuilla, jota pidetään kalliina.

Tutkimuksen tekijät suosittelevat valmistautumaan ajoissa muutokseen. Eräänlainen tuutoritoiminta voisi myös helpottaa kuntaliitoksen läpiviemistä: kuntaliitoksen kokeneet kunnat voisivat dokumentoida liitosprosessinsa ja siirtää näin arvokkaita kokemuksiaan niille kunnille, joilla muutos on vielä edessä.

Tutkimus on osa valtionvarainministeriön rahoittamaa Tietohallinnon oikeudellinen muutostuki (Tomu) -hanketta. Kohdejoukkona olivat liitoskuntien keskushallinnon, sosiaalitoimen ja opetustoimen johtavat viranhaltijat.

Väätänen, Ulla – Vartiainen, Niko (2015): Kuntaliitos – tausta, tavoitteet ja vaikutukset ICT-toiminnassa. Valtiovarainministeriön julkaisu, No. 21.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Ulla Väätänen, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos, puh. 040 171 4304, ulla.vaatanen(at)uef.fi

Projektitutkija Niko Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos, puh. 050 410 9430, niko.vartiainen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa