Kutsu medialle: Toiminnallisten materiaalien teollisen valmistuksen ja testauksen pilot-ympäristön (FunktioMat) avajaiset 6.4. Kuopiossa

Aika: To 6.4.2017 klo 12-16

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Technopolis, Mikrokatu 1, Kuopio

Itä-Suomen yliopiston Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä rakentaneet ympäristön, jossa voidaan valmistaa ja testata toiminnallisia materiaaleja. Tärkeimpiä sovelluskohteita ovat vedenpuhdistus ja litiumioniakut. Toiminnallisten materiaalien teollisen valmistuksen ja testauksen pilot -ympäristön (FunktioMat) -kehittämishanke on toteutettu Pohjois-Savon liiton myöntämän EAKR-rahoituksen avulla.

Materiaaliteollisuus on muuttumassa nopeasti, ja tulevaisuudessa muun muassa vedenpuhdistus- ja akkumateriaaleilta vaaditaan uusia ominaisuuksia. Toiminnallisilla materiaaleilla on perinteisiin materiaaleihin verrattuna erityisiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi suuri reaktiopinta-ala, korkea sähkönjohtavuus, poikkeukselliset magneettiset ominaisuudet tai kyky siepata vedestä muun muassa raskasmetalleja. Tyypillisesti nykyisin parhaat toiminnalliset materiaalit koostuvat nanokokoisista rakenteista.

Itä-Suomessa on materiaalien valmistukseen ja käyttöön, sekä poltin- tuotanto- ja mittaustekniikkaan erikoistuneita yrityksiä, joilta puuttuu tällä hetkellä uusien innovaatioiden testaukseen soveltuva ympäristö. Kuopiossa Technopoliksen tiloissa sijaitsee vierekkäin Itä-Suomen yliopiston materiaalien valmistuksen kehityslaboratorio ja materiaalien testauksen mahdollistava Savonia-ammattikorkeakoulun vesilaboratorio. Hankkeen tavoitteena on kehittää näitä tutkimus- ja kehitysympäristöjä, ja yhdistää niiden toimintoja ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa toiminnallisten materiaalien pilot-mittakaavan tuotannon ja testauksen vesienpuhdistukseen, akkukehitykseen sekä moniin muihin uusiin teknologioihin. Hankkeessa yhdistetään UEF:n aerosoli- ja Savonian vesiosaaminen uudella tavalla.

- Olemme onnistuneet valmistamaan litiumtitanaattipohjaisia materiaaleja, joiden sähkökemiallinen suorituskyky akuissa on ollut selvästi parempi kuin nykyisten kaupallisten materiaalien. Tämän materiaalin merkittävimmät sovellukset ovat nopeaa latausta vaativat sähköbussit, kuten muun muassa Linkker Suomessa, sekä korkeaa tehoa tarvitsevat hybridiajoneuvot ja työkoneet sekä sähköautot, kertoo professori Jorma Jokiniemi Itä-Suomen yliopistosta.

Itä-Suomen yliopiston materiaalien tuotantoon käytettäviä reaktoreita on kehitetty siten, että ne muodostavat käyttökelpoisen ja turvallisen pilot-ympäristön eri materiaalien tuottamiseksi. Savonian vesilaboratoriota kehitetään Itä-Suomen yliopiston tuottamien materiaalien testaukseen soveltuvaksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan toiminnallisten materiaalien koe-eriä pilot-laitteistolla ja testataan niiden toimivuutta eri sovelluksissa kuten vedenpuhdistuksessa, litiumioniakuissa, superkondensaattoreissa ja johtavissa musteissa.

Tuotettavien materiaalien lähtöaineina käytetään epäorgaanisia suoloja ja teollisten prosessien sivuvirtoja, jolloin näiden edullisten lähtöaineiden ansiosta myös valmistettavien materiaalien hinnat saadaan erittäin kilpailukykyisiksi. Tuotettavia materiaaleja ovat muun muassa grafeenipohjaiset materiaalit sekä päällystetyt metalli- ja metallioksidinanohiukkaset. Materiaaleja testaavat sekä Savonia että yhteistyöyritykset.

Median edustajilla on mahdollisuus tutustua avajaisohjelman päätteeksi kolmeen laboratorioon ja haastatella laboratorioiden vetäjiä. Sovittehan haastatteluista ennakkoon professori Jorma Jokiniemen kanssa.

Lisätietoja: Professori Jorma Jokiniemi, Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitos, Pienhiukkas- ja aerosoliteknologian laboratorio, p. 040 505 0668 tai 040 355 3805, jorma.jokiniemi@uef.fi

Liitteenä avajaisten ohjelma Kutsu FunktioMat (pdf)

Pienhiukkas- ja aerosoliteknologian laboratorion verkkosivut www.uef.fi/fine

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa

Liitteet & linkit