Kutsu medialle: Työkykytalo tutuksi työttömien valmentajille 31.10. Kuopiossa

Mikä on Työkykytalo ja miten sitä voidaan käyttää työkyvyn kehittämiseen? Työkykytalon kehittäjä, professori Juhani Ilmarinen kertoo aiheesta Kuopiossa 31. lokakuuta järjestettävässä Työkyvyn edistäminen kuntouttavissa ja valmentavissa palveluissa -hankkeen koulutus- ja päätöstilaisuudessa. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Tilaisuus pidetään perjantaina 31.10.2014 klo 9.30–15 Tietoteknian luokassa 1037 osoitteessa Savilahdentie 6 B, Kuopio. Ohjelma liitteenä.

Itä-Suomen yliopiston Koulutus ja kehittämispalvelut Aducaten toteuttamassa Työkyvyn edistäminen kuntouttavissa ja valmentavissa palveluissa -hankkeessa on kartoitettu työhön kuntouttavien ja valmentavien palveluiden ohjauksen ja työllistymistä tukevan valmennuksen sisällön nykytilannetta. Tavoitteena on ollut myös kehittää ja mallintaa työllistymispalveluita kartoituksen perusteella yhdessä organisaatioiden ja työntekijöiden kanssa sekä tukea työntekijöiden muutostarpeita koulutuksilla.

Työttömien määrän kasvaessa on tärkeää kehittää uudenlaisia palveluja sekä edistää toimijoiden yhteistyötä. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräistä siihen liittyvistä laeista tulee voimaan 1.1.2015. Sen mukaan monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille palvelutarpeensa mukaisia palveluita. Tämä edellyttää palvelujen tuottamiseen uusia toimijoita ja uudenlaisia palveluita. Hankkeen työpajoissa on tunnistettu eri toimijoiden osaamisalueita ja niiden hyödyntämistä palvelujen tuottamisessa.

Hanke alkoi helmikuussa 2014 ja päättyy marraskuun lopussa. Mukana on ollut kahdeksan toimijaa Kuopion seudulta.

Hankkeen päätöstilaisuuden kouluttajalla, professori Juhani Ilmarisella on monipuolinen kokemus työelämän kehittämisestä. Hän on toiminut Työterveyslaitoksella muun muassa tutkimusprofessorina Ikääntyvä arvoonsa toimintaohjelmassa, professorina, Fysiologian osaston johtajana sekä Elämänkulku ja työ- teeman johtajana.

Professori Ilmarinen on kehittänyt monitieteisissä tiimeissä työkykyyn liittyvää tutkimusta ja työkykyä ylläpitävän eli TYKY -toiminnan perusteita. Tuloksiin kuuluu Työkykyindeksi, joka on käännetty 26 kielelle ja käytössä ympäri maailman. Hän on kehittänyt myös Ikäjohtamisen käsitteen ja sisällön lähtökohtana tutkimustulos, jonka mukaan johtaminen ja esimiestyö ovat oleellisin työkykyyn vaikuttava tekijä. Viimeisin kehittelytyö on tuottanut Työkykytalo-mallin, joka kokoaa yhteen kuvaan konkreettisesti kaikki työkykyyn vaikuttavat tekijät. Työkykytalo-mallia on käytetty laajasti tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden pohjana Suomessa ja ulkomailla.

Lisätietoja:

Suunnittelija Ari Haaranen, ari.haaranen@uef.fi, 050-3759045

Suunnittelija Merja Mäkitalo, merja.makitalo@uef.fi, 040-3553387

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa

Liitteet & linkit