Lapsen kuoleman kohtaaminen – suurryhmäsimulaatio Kuopiossa 15.11.

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella järjestetään 15. marraskuuta ensimmäinen moniammatillinen suurryhmäsimulaatio lapsen kuoleman kohtaamisesta. Maksuton koulutus on tarkoitettu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille, kirkon työntekijöille, teologian opiskelijoille sekä pelastustoimen, poliisin ja hätäkeskuksen työntekijöille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa, ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Lapsen kuoleman kohtaaminen -suurryhmäsimulaatio järjestetään 15.11.2017 klo 12–16 yliopiston Snellmania-rakennuksen suuressa luentosalissa (SN100). Etäyhteyspisteinä ovat KYSin auditoriorakennuksen kokoushuone, Savonia-ammattikorkeakoulun Mikrokadun luokka B1005 ja Joensuussa Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen luokka A125. Mukaan voi ilmoittautua 30.10.2017 mennessä e-lomakkeella osoitteessa https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17371/lomake.html. Valmistautumista varten on ennakkomateriaali.

Tilaisuuden rauhoittamiseksi osallistujia pyydetään saapumaan ajoissa ja pysymään paikalla loppuun asti. Koulutukseen sisältyy verkossa käytävä oppimiskeskustelu, johon voi osallistua myös yleisön joukosta omalla matkapuhelimella.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan suurryhmäsimulaatiota. Järjestäjiä on mahdollisuus haastatella varsinaisen simulaation jälkeen klo 14.30–15. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: terhi.saaranen@uef.fi tai suvi.aura@kuh.fi.

Tilaisuuden avaavat sosiaalityön yliopistonlehtori Kaarina Mönkkönen ja ensihoidon lehtori Marko Tolonen. Kätkytkuolemaa käsittelevässä simulaatiossa käydään läpi käsikirjoitettu tilanne, jossa vanhempina ovat näyttelijät. Tilanteeseen osallistuvat ammattirooleissaan ensihoitajat, lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Simulaation jälkeen on oppimiskeskustelu sekä sairaalapastori Risto Voutilaisen ja psykologi Krista Koivulan puheenvuorot surun kohtaamisesta.

Ennennäkemättömän laajan suurryhmäsimulaation tavoitteena on kehittää eri alojen työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamista moniammatillisesta yhteistyöstä perheen kriisitilanteessa ja lisätä ymmärrystä haastavista vuorovaikutustilanteista. Mukaan odotetaan satoja osallistujia. Simulaatioon liittyy sekä yleisiä että ammattikuntakohtaisia oppimistavoitteita.

– Tosielämän tilanteita jäljittelevää simulaatiota käytetään paljon esimerkiksi asiakkaan kohtaamisen ja hoitotilanteen harjoitteluun. Meillä on viime vuosina ollut myös moniammatillisia simulaatioita 10–15 hengen ryhmille. Nyt kokeillaan, miten hyvin tällainen laaja toteutus palvelee oppimista, kertovat kliinisen hoitotyön opettaja Suvi Aura ja hoitotieteen didaktiikan yliopistonlehtori Terhi Saaranen.

Selvittämällä osallistujien kokemuksia saadaan tilaisuudesta myös tutkittua tietoa opetuksen kehittämiseksi. – Aiemmin moniammatillisiin simulaatioihin osallistuneet opiskelijat ovat arvioineet niiden muun muassa lisänneen ammattiryhmien keskinäistä ymmärrystä ja arvostusta. Pitkällä tähtäimellä joustavan yhteistyön oppiminen edistää myös turvallisuutta, Saaranen kertoo.

– Tämä on hyvä jatkumo Savonian, UEFin ja KYSin jo muutamia vuosia kestäneelle simulaatioyhteistyölle. Tarkoituksena on tehostaa ja monimuotoistaa opetusta, toteaa Savonia-ammattikorkeakoulun simulaatio-opetuksen koordinoija Marja Silén-Lipponen.

Suurryhmäsimulaation toteuttamiseen on saatu Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen kehittämisrahaa.

Koulutus on hyväksytty Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (3 h) anestesiologian ja tehohoidon, lastenkirurgian, lastentautien, yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen koulutusaloille.

Lapsen kuoleman kohtaaminen -suurryhmäsimulaation ohjelma: http://www.uef.fi/web/hoitotiede/-/15-11-lapsen-kuoleman-kohtaaminen-suurryhmasimulaatio

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa