Lihaksen geenianalyysi paljasti uusia mekanismeja tyypin 2 diabeteksesta

 Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että tyypin 2 diabetesta sairastavien lihaksessa useiden geeniryhmien toiminta on poikkeavaa terveisiin henkilöihin verrattuna. Esimerkiksi soluhengitykseen osallistuvien geenien toiminta on heikentynyt.

Tutkimuksessa löydettiin lisäksi säätelyalueita, jotka ohjaavat geenien toimintaa lihaskudoksessa. Osoittautui, että näillä säätelyalueilla sijaitsee osa geeneistä, joiden tiedetään vaikuttavan tyypin 2 diabetesriskiin.

Tiedot selviävät tutkimuksesta, jossa analysoitiin lihaskudoksen geenien toimintaa kokonaisuutena. Tutkimukseen osallistui Helsingissä, Kuopiossa ja Savitaipaleella toimineissa tutkimuskeskuksissa 271 suomalaista, joiden sokerinsieto vaihteli normaalista tyypin 2 diabetekseen. Tutkimus on laajin maailmalla tehty selvitys ihmisen lihaksen geenien toiminnan säätelystä.

Uuden tutkimustiedon avulla voidaan kehittää diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa 

Tutkimuksessa geenien toimintaa selvitettiin suoraan lihaskudoksesta otetuista koepaloista. Kävi ilmi, että muun muassa solunsisäistä kalvostoa, valkuaisaineiden synteesiä ja soluhengitystä säätelevien geenien toiminta on heikentynyt diabeetikoilla.

”Tutkimustulokset auttavat osaltaan ymmärtämään tyypin 2 diabeteksen syntymekanismeja ja toimivat pohjana jatkotutkimuksille. Tutkimuksesta saatavalla tiedolla pystytään tulevaisuudessa mahdollisesti kehittämään tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa”, toteaa dosentti Heikki Koistinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tyypin 2 diabeteksen syntyyn vaikuttavat sekä geenit että elintavat

Elintavat vaikuttavat monien geenien toimintaan lisäten tai vähentäen niiden aktiivisuutta. Elintapojen vaikutus geenien toiminnan säätelyyn alkaa jo sikiöaikana ja jatkuu koko eliniän.

Tyypin 2 diabetekseen vaikuttaa suuri määrä geenejä, joiden toiminta elintapojen vaikutuksesta muuttuu niin, että lopulta sairastutaan diabetekseen. Tietyt geenien muodot ovat alttiimpia elintapojen vaikutuksille, joten henkilöt joilla on tällaisia altistavia geenivariantteja sairastuvat muita helpommin. Tällä hetkellä tunnetaan jo yli 100 geenivarianttia, jotka voivat altistaa tyypin 2 diabetekselle.

Tyypin 2 diabeteksen yleistyminen on suuri haaste yhteiskunnalle. Arviolta yli 400 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta, ja noin puolet heistä tietämättään. Lisäksi on saman verran henkilöitä. joilla on tyypin 2 diabeteksen esiaste ja suuri riski diabeteksen kehittymiseen. Professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että terveelliset elintavat voivat tällaisilla henkilöillä estää tehokkaasti diabeteksen syntymisen.

Tutkimuksen ovat tehneet yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus, National Institutes of Health (NIH) ja Michiganin yliopisto. Tutkimus on osa FUSION-tutkimusta (Finland-United States Investigation of NIDDM Genetics), jossa selvitetään tyypin 2 diabeteksen perimän taustoja. FUSION-tutkimusta on toteutettu Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdolla vuodesta 1994 lähtien.

Lähde:

Scott L ym. The genetic regulatory signature of type 2 diabetes in human skeletal muscle. Nature Communications. 29th June 2016. http://www.nature.com/ncomms/2016/160629/ncomms11764/full/ncomms11764.html

DOI 10.1038/NCOMMS11764

Lisätietoja:

Heikki Koistinen
dosentti
THL, Helsingin yliopisto ja HYKS, HUS, Sisätaudit ja kuntoutus
puh. 050 427 0572            
Heikki.Koistinen (at) helsinki.fi

Timo Lakka
professori
Itä-Suomen yliopisto, Biolääketieteen yksikkö
puh. 040 770 7329
Timo.Lakka (at) uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa