Masennuslääkkeet käyttöön jo vuosia ennen Alzheimerin taudin diagnoosia

Alzheimerin tautia sairastavilla masennuslääkkeiden aloitus yleistyy jo ennen taudin diagnoosia, todettiin äskettäin julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Käytön aloittaminen oli yleisintä puoli vuotta Alzheimerin taudin diagnoosin jälkeen ja yleisempää kuin vertailuhenkilöillä vielä neljä vuotta diagnoosin jälkeen. Tulokset julkaistiin International Journal of Geriatric Psychiatry -lehdessä.

Masennuslääkkeiden käytön aloitus oli yleisempää Alzheimerin tautia sairastavilla jo yhdeksän vuotta ennen diagnoosia. On yllättävää, että masennuslääkkeiden aloituksen ero havaittiin jo näin varhain. Havaintoa voi selittää masennusoireiden hoito, sillä masennuksen on todettu aiemmissa tutkimuksissa olevan riskitekijä tai ennakoiva tekijä Alzheimerin taudille.

Valtakunnallisessa MEDALZ-tutkimuksessa selvitettiin masennuslääkkeiden käytön aloitusta ajanjaksolla 9 vuotta ennen diagnoosia ja aina neljään vuoteen asti diagnoosin jälkeen. Ero Alzheimerin tautia sairastavien ja vertailuhenkilöiden välillä masennuslääkkeiden aloituksessa säilyi koko ajanjakson ajan. Kolmentoista vuoden seurantajakson aikana 42 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista ja 22 prosenttia vertailuhenkilöistä aloitti masennuslääkkeiden käytön. Yleisin masennuslääkeryhmä oli selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät eli SSRI-lääkkeet, ja seuraavaksi yleisin oli mirtatsapiini.

Rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus seurasi 62 104 Alzheimerin tautia sairastavaa suomalaista, joiden tauti oli diagnosoitu 2005-2011 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Heidi Taipale, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, Kuopio, heidi.taipale (at) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Incidence of antidepressant use in community-dwelling persons with and without Alzheimer’s disease: 13-year follow-up. Arto Puranen, Heidi Taipale, Marjaana Koponen, Antti Tanskanen, Anna-Maija Tolppanen, Jari Tiihonen, Sirpa Hartikainen. International Journal of Geriatric Psychiatry, julkaistu verkossa 28.2.2016.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa